Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Genel Cerrahi Tanıtımı ve Muayenede Dikkat Edilecek Noktalar   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Tanım: Cerrahi kelimesi Latince’de ‘chirurgiae’ teriminden köken almakta ve ‘el işi’ anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapısal bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkartılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Tarihçe: Bugünkü cerrahi uygulamalara benzer ilk cerrahi uygulama eski Mısır’da MÖ 3,500 yılına aittir, daha sonra eski Yunan’da Hipokrat ile bugünlere dek gelmiştir. Ülkemizde ise cerrahi 20. yüzyılın başında Cemil Topuzlu ile birlikte başlamıştır.

Alanı: Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi ve endoskopik girişimler Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise: meme, guatr ameliyatları, fıtık (karın, kasık, göbek, uyluk), yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve makat (anüs) ameliyatları: hemoroid – basur, makat çatlağı, makat fistülü ve apsesi, safra kesesi, karaciğer, safra yolları, mide fıtığı (reflü), böbrek üstü bezi kitleleri ve kanser ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer ve bu ameliyatları gerçekleştiren doktorlara ise, Genel Cerrahi Uzmanı adı verilir. Genel Cerrahi uzmanlık alanı, 18 yaş üzerindeki erişkin hastaların tedavisini yürütür, 18 yaşın altındaki hastaların tedavileri ise Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyatı değil, koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı hedefler. Bu nedenle, muayene öncesinde, ‘’cerraha gidiyorum, nasıl olsa ameliyat önerecek’’ gibi bir ruh halinde olmamakta yarar vardır.

Genel Cerrahi muayenesi öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken noktalar
İlk olarak, Genel Cerrah Seçimi en önemli noktayı belirler.

Genel Cerrahi muayenesinde öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
 • Doktorunuz size alerjiniz olup olmadığını soracaktır, bu nedenle, toz, polen, ilaç, iyot, metal, parfüm vb. alerjilerinizi mutlaka cerrahınıza bildiriniz.
 • Doktorunuz size bazı madde alışkanlıklarınızın olup olmadığını soracaktır, bu nedenle eğer varsa, sigara, alkol veya madde bağımlılığınızı cerrahınıza bildirmenizde yarar vardır. Şayet bir cerrahi girişim yapılacaksa, anestezik maddelerin ayarlanması açısından bu nokta çok önemlidir.
 • Doktorunuz sizden eğer varsa kullandığınız ilaçları soracaktır. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bunların listesini, doktor muayenesi öncesinde elinizde hazır bulundurmanızda yarar vardır. Hastaların genellikle muayene sırasında Genel Cerrah’ın ilaç kullanımını sorduğunda bunları hatırlamadığı veya doktora ifade etmeyi unuttuğu sık rastlanılan bir durumdur. ‘’Mercimek gibi küçük sarı haptan kullanıyorum’’ şeklinde bir tanımlama piyasada çok sayıda ilaç bulunduğundan, doktorlar açısından yönlendirme yapmaktadır. Bazı ilaçlar anestezik maddeler ile ters düşebilmektedir, bu nedenle Genel Cerrah’ın sizin kullandığınız ilaçların listesini bilmesinde yarar vardır. Özellikle, romatizma ve ağrı kesici ilaçlar, KANI SULANDIRAN İLAÇLAR (Aspirin®, Coraspin®, Ecoprin®, Dispril®, Coumadin®, Heparin®, Plavix®, Pradaxa® vb.), insülin, demir preparatları veya antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka uyarınız, çünkü bu tür ilaçların ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek şiddetli kanamaları önlemek amacı ile, ameliyatlardan 7-10 gün önce kesilmesi gerekir ve özel durumlarda ameliyat öncesi süreçte doktorunuz size düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) olarak adlandırılan cilt altına yapılan bazı iğneler önerebilir.
 • Doktorunuz size geçirilmiş ameliyatlarınızı soracaktır. Hastaların genellikle, sezaryen, bademcik, geniz eti, fıtık ve bazı estetik ameliyatları belirtmedikleri gözlenmektedir. Bu tür veya diğer bazı ameliyatları geçirdiyseniz bunu mutlaka Cerrah’ınıza bildirmenizde yarar vardır.
Cerrahi tipleri:
Randevu verilerek yapılan ameliyatlar: safra kesesi, fıtık, hemoroid – basur, bağırsak kanseri vb.

Acil koşullarda yapılan ameliyatlar: Apandisit, safra kesesi iltihabı ve gangreni, boğulmuş fıtık, pıhtılaşmış (tromboze) hemoroid, tıkanmış veya delinmiş bağırsak kanseri vb.

Endoskopik cerrahi: küçük deliklerden vücut boşluklarına girerek organların tedavi edilmesi esasına dayanır. Endoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi (MİC) ve laparoskopik cerrahi adları ile anılır. Laparoskopik cerrahi ile 1990 yılından beri, safra kesesi, apandisit, fıtık, reflü, bağırsak kanseri, rektum kanseri, dalak vb. ameliyatları bu şekilde rutin olarak yapılmaktadır. Laparoskopik cerrahi günümüzde seçilmiş olgularda, göbekten girilen tek delikten yapılabilmektedir. Genel Cerrah’ın bu konuda özel bir eğitim ve deneyimi olması çok önemlidir.

Robotik cerrahi: Robotik cerrahi, Genel Cerrahi alanında, özellikle rektum cerrahisi ve şişmanlık (obezite) cerrahisinde önem kazanmaktadır. Cerrahın bu konuda özel eğitimi ve deneyimi olması gerekmektedir.

Cerrahi girişimin tanımı:
Ameliyat, mikroptan arındırılmış (steril) ortamlarda, mikroptan arındırılmış (steril) aletler kullanılarak, ameliyathanede anestezi altında gerçekleştirilir. Tüm cerrahi ekip ameliyattan önce el ve kollarını mikropları ortadan kaldıran bazı maddelerle yıkar ve steril eldiven giyerler. Gerçekleştirilecek olan ameliyat türüne göre cerrah, ameliyat öncesi hazırlıklar hakkında hasta ve hasta yakınını bilgilendirir ve gerekli olan onayı alır. Ameliyat öncesinde hasta Anestezi Uzmanı ve / veya İç Hastalıkları Uzmanı tarafından detaylı bir muayeneden geçirilir ve riskleri araştırılır.

Anestezi: Anestezi; hastanın ağrı hissetmemesi için yapılan girişimlere verilen addır, başlıca: genel anestezi (narkoz), lokal anestezi (sadece ameliyat bölgesini iğne ile uyuşturma) veya spinal / epidural anestezi (belden iğne yapılarak belden aşağısının uyuşturulması) şeklinde yapılabilir. Genel anestezi el veya kol üzerinden bir damar yolu sağlanarak buradan anestezik (hastayı uyutan) ilaçlar verilir.

Ameliyat öncesi hazırlık:
 • Aç kalma: Sıklıkla ameliyat öncesinde 6 ile 8 saatlik bir açlık (katı ve sıvı gıdalar alınmayacak) dönemi arzulanır.
 • Kıl tıraşı: Ameliyat bölgesinin kıl tıraşının günümüzde ameliyathanede deneyimli personel tarafından yapılması tercih edilmektedir.
 • Bağırsak temizliği: Bağırsak ameliyatlarında bir gün öncesinde bazı müshil ilaçlarının alınması ile bağırsak temizliği (hazırlığı) yapılması gerekir, bunu cerrahınız size açıklayacaktır.
 • Kan nakli: Kan ve kan ürünleri verilmesi gerekirse bu durum cerrahınız tarafından size bildirilecektir.
Ameliyat sonrası dönem:
 • Ameliyatlı kişi, hasta odası veya yakın takip yada mekanik alet ile solunum desteği amacı ile yoğun bakım ünitesine alınır.
 • Ameliyat sonrası beslenme ve diyet: Her ameliyat türüne göre farklıdır ve cerrah tarafından belirtilecektir.
 • Dikişlerin alınması: Genellikle dikişler ameliyattan sonraki 7-10 günlük sürede alınırlar ve günümüzde bazı ameliyatlarda kendiliğinden emilen ve alınması gerekmeyen dikişler kullanılmaktadır. Bu süre cerrah tarafından hastaya belirtilecektir.
 • Ameliyat sonrası ek tedavi: Bazı kanser olgularında ameliyat sonrasında kemoterapi, ışın tedavisi (radyoterapi), atom (radyoaktif iyot) tedavisi, hedefli tedavi, hormonoterapi gibi ek tedaviler gerebilmektedir. Bu durum cerrah tarafından hastaya açıklanacaktır.
 • Ameliyat sonrası yıkanma: Her ameliyat türüne göre farklıdır ve cerrah tarafından hastaya açıklanacaktır.
Ameliyat önerildiğinde cevap alınması gereken sorular nelerdir?
 • Ne sebeple ameliyat gerekiyor?
 • Mevcut hastalık ameliyat yapılmadan tedavi edilebilir mi?
 • Ameliyat yapılmazsa ne tür sorunlarla karşılaşılabilinir?
 • Hangi cerrahi teknik uygulanacak?
 • Ameliyata bağlı olası komplikasyonlar nelerdir?
 • Cerrahın bu ameliyattaki deneyimi nedir?
 • Cerrahın ileri laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi deneyimi var mıdır?
 • Ameliyat nerede gerçekleştirilecek?
 • Ameliyatın, kullanılacak malzemelerin ve hastanenin maliyeti nedir?
 • Ne tür anestezi uygulanacak?
 • Hastanede ne kadar süre ile yatış gerekecek?
 • Ameliyat sonrası genel seyir nasıl olacak?
 • Ameliyat hastanın günlük yaşantısını nasıl etkileyecek?
 • Ameliyat sonrasında bazı aktivitelere kısıtlama gerekecek mi?
 • Ameliyat sonrası iyileşme süreci ve işe geri dönme ne kadar zaman alacak?
Bir cerrahtan ikinci görüş alınması halinde, ilk cerrahın tanısı ve önerdiği ameliyat tekniğinden bahsetmek gerekir.

Anahtar kelimeler: alerji, anestezik madde, anüs, apandisit, aspirin, bağırsak kanseri, basur, cerrah, cerrah seçimi, cerrahi uzmanı, dalak, düşük molekül ağırlıklı heparin, endoskopi, fıtık, genel cerrah, Genel Cerrahi, Genel cerrahi Uzmanı, guatr, hemoroid, ince bağırsak, kalın bağırsak, kan sulandırıcı ilaç, kanser ameliyatı, karaciğer hastalığı, kıl tıraşı, laparoskopi, madde bağımlılığı, makat apsesi, makat fistülü, makat hastalığı, meme hastalığı, mide fıtığı, mide hastalığı, obezite cerrahisi, özofagus, pankreas hastalığı, reflü hastalığı, rektum hastalığı, rektum kanseri, robotik cerrahi, safra kesesi hastalığı, safra yolları hastalığı, şirürji, tek delikten laparoskopi, yemek borusu hastalığı

Kaynaklar
1. www.genelcerrah.com
2. www.robotcerrahisi.com
3. www.makatkanamasi.com
4. www.makattacatlak.com
5. www.hemoroidbilgisi.com
6. www.barsakcerrahisi.com
7. www.kansercerrahisi.com
8. www.ehow.com
9. www.selectmysurgeon.com
10. www.kildonmesisikayeti.com
11. www.fitikforumu.com
12. www.kabizlikvekanser.com
13. www.kanserbilgileri.net
14. www.safratasi.com
15. http://en.wikipedia.org/wiki/General_surgery
16. http://emedicine.medscape.com/general_surgery

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları