Karın Şişkinliği

Karın şişkinliği ne sıklıkta olur?
Karın şişkinliğinin ABD’de yapılan çalışmalarda toplumda ortalama % 20 oranında rastlandığı belirlenmiştir. Ho ve ark. Asya kıtasında yaptığı çalışmada da bu oran benzer şekilde belirlenmiştir. Huzursuz bağırsak sendromu hastalarında Chang'in çalışmasında % 76 ve Hougton'un çalışmasında % 90 oranında karın şişkinliği olduğu saptanmıştır. Sandler ve ark. çalışmasında, karın şişkinliği olan hastaların % 65'inde yakınmaların orta dereceli ve şiddetli olduğunu ve % 55'inde günlük yaşamda kısıtlama geliştiği belirlenmiştir.

Karın şişkinliği nedenleri

Karın şişkinliği ne sıklıkta olur?
Karın şişkinliği için güncel olarak Roma IV kriterleri kullanılmaktadır.

1. Yakınmaların 6 ay önce başlaması ve son 3 aydan beri, ayda en az 3 kez tekrarlayan ve gözle fark edilebilen karın şişkinliğinin varlığı
2. Huzursuz bağırsak sendromu (İBS) ve fonksiyonel hazımsızlık (dispepsi) gibi diğer fonksiyonel sindirim sistemi sorunlarının bulunmaması

Yemek ile karın şişkinliği ilişkisi nasıldır?
Açlık durumunda tüm sindirim sisteminde ortalama olarak 100 ml civarında gaz bulunur. Bu gaz 1. mide 2. ince bağırsak 3. kalın bağırsağın çıkan kısmı (çıkan kolon) 4. kalın bağırsağın yatay kısmı (transvers kolon) 5. kalın bağırsağın inen kısmı (inen kolon) 6. kalın bağırsağın leğen kemiği içindeki kısmı (distal kolon) olmak üzere altı bölmede yer almaktadır. Yemekten sonra özellikle kalın bağırsağın leğen kemiği içindeki kısmında % 65 oranında arttığı tespit edilmiştir. Chami ve ark. ile Koide ve ark. çalışmalarında, huzursuz bağırsak sendromu hastaların bağırsağında sağlıklı kişilere oranla iki kat gaz birikimi olduğu belirlenmiştir.

Karın şişkinliği durumunda ne tür önlemler alınabilir?

 • Gazlı ve karbonatlı içeceklerden kaçınmalı.
 • Sakız veya şekerden kaçınmalı.
 • Sıcak bir içeceği bir kamış veya pipet aracılığı ile içmekten kaçınmalı.
 • Hızlı yemek yemeden kaçınmalı.
 • Aşırı stresten kaçınmalı.
 • Liften zengin gıdalarla beslenmeli.
Karın şişkinliği durumunda ne zaman doktora başvurmalı?
 • Karındaki şişlik gerilemeyip ve giderek artması
 • Karındaki şişkinlik dışında başka belirtiler olması
 • Karında dokununca aşırı bir hassasiyet olması
 • Yüksek ateş varlığı
 • Şiddetli ishal varlığı
 • Dışkıda kan varlığı
 • 6-8 saatten daha uzun süre gıda veya sıvı alınamaması.
Karın şişkinliği durumunda hangi tetkikler istenilir? Anahtar kelimeler: hava yutma, aerofaji, ascites, İBS, irritabıl bağırsak sendromu, Çölyak hastalığı, laktoz intoleransı, yumurtalık kisti, over kisti, yumurtalık kanseri, over kanseri, bağırsak tıkanıklığı, subileus, gebelik, rahimde fibroid, böbrek taşı, polikistik karaciğer hastalığı, karaciğer yetersizliği, karaciğer sirozu, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, nefrotik sendrom, peritonit, volvulus, bağırsak kanseri, kolon kanseri, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, karıniçi apse, Hirschuprung hastalığı, konjenital megakolon, bağırsak tüberkülozu, ailevi Akdeniz ateşi, FMF hastalığı, hipotiroidi, Ogilvie sendromu, paralitik ileus, gastroskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi

Kaynaklar
 1. Puñales M, Marilia Dornelles Bastos M, Ramos ARL, et al. Prevalence of celiac disease in a large cohort of young patients with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes 2019 Feb 8. doi: 10.1111/pedi.12827.
 2. Max J Schmulson, Douglas A Drossman. What Is New in Rome IV. J Neurogastroenterol Motil 2017; 23 (2): 151-163.
 3. Ringel-Kulka T, McRorie J, Ringel Y. Multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study to evaluate the benefit of the probiotic Bifidobacterium infantis 35624 in non-patients with symptoms of abdominal discomfort and bloating. Am J Gastroenterol 2017; 112 (1): 145-151.
 4. Major G, Pritchard S, Murray K, et al. Colon hypersensitivity to distension, rather than excessive gas production, produces carbohydrate-related symptoms in individuals with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2017; 152 (1): 124-133.
 5. Clavé P, Tack J. Efficacy of otilonium bromide in irritable bowel syndrome: a pooled analysis. Therap Adv Gastroenterol 2017; 10 (3): 311-322.
 6. Yu T, Zheng YP, Tan JC, et al. Effects of prebiotics and synbiotics on functional constipation. Am J Med Sci 2017; 353 (3): 282-292.
 7. Grosjean D, Benini P, Carayon P. Managing irritable bowel syndrome: The impact of micro-physiotherapy. J Complement Integr Med 2017 Mar 17. pii: /j/jcim.ahead-of-print/jcim-2015-0044/jcim-2015-0044.xml.
 8. Chang L, Chey WD, Drossman D, et al. Effects of baseline abdominal pain and bloating on response to lubiprostone in patients with irritable bowel syndrome with constipation. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44 (10): 1114-1122.
 9. Kanazawa M, Miwa H, Nakagawa A, et al. Abdominal bloating is the most bothersome symptom in irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C): a large population-based Internet survey in Japan. Biopsychosoc Med 2016 Jun 4;10:19. doi: 10.1186/s13030-016-0070-8. eCollection 2016.
 10. Choi CH. Are bloating and abdominal distention attributed to gas production and visceral sensitivity in irritable bowel syndrome? J Neurogastroenterol Motil 2013; 19 (4): 544-546.
 11. Zhu Y, Zheng X, Cong Y, et al. Bloating and distention in irritable bowel syndrome: the role of gas production and visceral sensation after lactose ingestion in a population with lactase deficiency. Am J Gastroenterol 2013; 108: 1516-1525.
 12. Issa B, Wafaei NA, Whorwell PJ. Abdominal bloating and distension: what is the role of the microbiota. Dig Dis Sci 2012; 57: 4-8.  
 13. Seo AY, Kim N, Oh DH. Abdominal bloating: Pathophysiology and treatment. J Neurogastroenterol Motil 2013; 19 (4): 433-453.
 14. Sullivan SN. Functional Abdominal Bloating with Distention. ISRN Gastroenterol 2012; 2012: 721820. Epub 2012 Jun 19.
 15. Daneshpajouhnejad P, Keshteli AH, Sadeghpour S, et al. Bloating in Iran: SEPAHAN Systematic Review No. 4. Int J Prev Med 2012; 3 (Suppl 1): S26-33.
 16. Villoria A, Azpiroz F, Burri E, et al. Abdomino-phrenic dyssynergia in patients with abdominal bloating and distension. Am J of Gastroenterology 2011; 106 (5): 815-819.
 17. Schmulson M, Chang L. The treatment of functional abdominal bloating and distension. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33 (10): 1071–1086.
 18. Houghton LA. Bloating in constipation: relevance of intraluminal gas handling. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2011; 25: 141-150.
 19. Gibson PR. Food intolerance in functional bowel disorders. J Gastroenterol Hepatol 2011; 26 (3): 128–131.
 20. Lee BJ, Bak YT. Irritable bowel syndrome, gut microbiota and probiotics. J Neurogastroenterol Motil 2011; 17: 252-266.
 21. Lacy BE, Gabbard SL, Crowell MD. Pathophysiology, evaluation, and treatment of bloating: hope, hype, or hot air? Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011; 7 (11): 729-739.
 22. Hasler WL, Wilson LA, Parkman HP, et al. Bloating in gastroparesis: severity, impact, and associated factors. Am J Gastroenterol 2011; 106 (8): 1492-1502.
 23. Hernando-Harder AC, Serra J, Azpiroz F, et al. Colonic responses to gas loads in subgroups of patients with abdominal bloating. Am J Gastroenterology 2010; 105 (4): 876–882, 2010.
 24. Kumar S, Misra A, Ghoshal UC. Patients with irritable bowel syndrome exhale more hydrogen than healthy subjects in fasting state. J Neurogastroenterol Motil 2010; 16: 299-305.
 25. Agrawal A, Houghton LA, Reilly B, et al. Bloating and distension in irritable bowel syndrome: the role of gastrointestinal transit. Am J Gastroenterology 2009; 104 (8): 1998-2004.
 26. Houghton LA, Lea R, Agrawal A, et al. Relationship of abdominal bloating to distention in irritable bowel syndrome and effect of bowel habit. Gastroenterology 2006; 131 (4): 1003-1010.
 27. Villoria A, Serra J, Azpiroz F, et al. Physical activity and intestinal gas clearance in patients with bloating. Am J of Gastroenterology 2006; 101 (11): 2552-2557.
 28. Chang L, Lee OY, Naliboff B, et al. Sensation of bloating and visible abdominal distension in patients with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2001; 96: 3341-3347.
 29. Sandler R, Stewart W, Liberman J, et al. Abdominal pain, bloating, and diarrhea in the United States. Dig Dis Sci 2000; 45: 1166-1171.
 30. Koide A, Yamaguchi T, Odaka T, et al. Quantitative analysis of bowel gas using plain abdominal radiograph in patients with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2000; 95: 1735-1741.
 31. Ho KY, Kang JY, Seow A. Prevalence of gastrointestinal symptoms in a multiracial Asian population, with particular reference to reflux-type symptoms. Am J Gastroenterol 1998; 93: 1816-1822.
 32. Chami TN, Schuster MM, Bohlman ME, et al. A simple radiologic method to estimate the quantity of bowel gas. Am J Gastroenterol 1991; 86: 599-602.
 33. Lasser RB, Bond JH, Levitt MD. The role of intestinal gas in functional abdominal pain. N Engl J Med 1975; 293: 524-526.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 18.02.2019

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi