Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Periton Kanseri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Periton kanseri nedir?
Karın içi organları saran kan ve lenf damarlarından zengin zara periton adı verilir. Periton boşluğu, vücutta yer alan, sıvı ve hücrelerin dolaştığı en büyük boşluktur. Periton'un kendisinden kaynaklanan kanserlere primer periton kanserleri ve diğer organlardan peritona sıçrayan veya metastaz yapan kanserlere sekonder periton kanseri adı verilir. Kadınlarda yumurtalık kanserinden yıllar sonra gelişen periton kanseri primer olarak kabul edilir. Diğer primer periton kanserleri ise: habis mezotelyoma, kistik mezotelyoma, dezmoplastik küçük yuvarlık hücreli tümör, periton anjiosarkomu, periton leiomyomatozisi ve peritoneal hemanjiomatozisdir. Primer periton kanserlerinin oluşumunda kalıtsal faktörler ve BRCA 1 mutasyonu etkilidir.

Primer periton kanserinin belirtileri nelerdir?
  • Karın ağrısı
  • Karında şişlik (karın içinde ascites adı verilen sıvının toplanması nedeniyle)
  • Kilo kaybı
  • Ele gelen kitle
  • Bağırsakları saran omentumda kalınlaşma (omental kek manzarası)
  • Pıhtılaşma artışı, damar tıkanıklığı (emboli), damar iltihabı (flebit)
Habis mezotelyoma nedir?
Habis mezotelyoma, peritondan kaynaklanan nadir fakat çok saldırgan bir tümördür. Mezotelyoma vakaları çoğunlukla akciğer zarından (plevra) kaynaklanır, ancak % 20-30 oranında periton'dan kaynaklanır. Hastaların yaklaşık % 80'inin asbest (kömür tozu) teması olduğu bilinmektedir. Habis mezotelyoma tedavisinde tümör yükünü azaltıcı cerrahi (sitoredüktif cerrahi) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (ameliyat sırasında kemoterapi ilaçlarının vücut ısısında hastanın periton zarına verilmesi) etkin yöntemler olarak uygulanmaktadır.

Kistik mezotelyoma nedir?
Kistik mezotelyoma, nadir görülen (1 milyonda iki kişide görülür) orta düzeyde saldırgan bir tümördür. Bu tümör çok sayıda ve üzüm şeklinde olup, periton zarından kaynaklanır. Genç, orta yaşlı kadınlarda görülür ve karın ağrısı, hassasiyet ve karında şişkinlik ile kendini gösterir. Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi tetkiklerle tanısı konulur. Tedavide intraperitoneal kemoterapi etkindir, ancak olguların % 25-50'sinde tümör nüksü görülür. Ayırıcı tanısında lenfanjiom, yumurtalık kistadenomu ve kistadenokarsinomu, kistik teratom, psödomiksoma peritonei ve endometriozis gibi hastalıklar yer alır.

Dezmoplastik küçük yuvarlık hücreli tümör nedir?
Genç erişkinlerde görülen çok saldırgan bir tümör tipidir. Karaciğer, akciğer ve lenf bezlerine sıçrama yaparlar.

Primer periton kanserlerinde sağkalım nasıldır?
Geniş cerrahi girişim ve kemoterapi yapılmasına rağmen primer periton kanserlerinde ortalama 12-25 ay sağkalım görülür.Anahtar kelimeler: periton kanseri, habis mezotelyoma, kistik mezotelyoma, dezmoplastik küçük yuvarlık hücreli tümör, periton anjiosarkomu, periton leiomyomatozisi, peritoneal hemanjiomatozis, BRCA 1 mutasyonu, omental kek, omental cake, asbestoz, sitoredüktif cerrahi, hipertermik intraperitoneal kemoterapi, omental kek manzarası, kistadenom, kistadenokarsinom

Kaynaklar
www.emedicine.medscape.com
www.cancer.gov
www.cancer.org
www.cdc.gov/cancer
www.oncologychannel.com
www.medicinenet.com
www.emedicinehealth.com
www.genelcerrah.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları