Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Sürrenal Adenomu   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar

Sürrenal (adrenal) adenomu nedir?
Sürrenal veya adrenal adenomu, böbreküstü bezinden kaynaklanan tümörlere verilen addır. Sıklıkla bu tümörler radyolojik tetkikler sırasında rastlantısal olarak ortaya çıkarlar ve bu durumda insidentiloma olarak adlandırılırlar. Bunlar hormon salgılayabilirler veya salgı yapmayabilirler.

Sürrenal (adrenal) adenomu ne sıklıkta görülür?
Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu, otopsi serilerinde % 2-9 arasında görülür ve cinsiyet farkı gözetmez. Bilgisayarlı tomografi ve MRI ile yapılan karın taramalarında % 1-10 sıklıkta rastlanırlar.

Sürrenal (adrenal) adenomu neden olur?
Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu, oluşumunda kısmen kalıtımın etkisi olduğu bilinmektedir. Burada genellikle sorumlu tutulan p53, p57 ve aldosinthaz /11-beta hydroksilaz hybrid genleridir. MEN1 denilen hormon hastalığı ile de ayrıca ilişkilidir.

Sürrenal (adrenal) adenomu belirtileri nelerdir?
Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu, olgularının % 80’i iyi huyludur ve hormon salgılamazlar, bu nedenle de herhangi bir belirti vermezler. Geriye kalan % 20’si ise kötü huylu olup hormon salgılarlar. Hormon salgılayan sürrenal adenomlarına ‘Feokromasitoma’ adı verilir. Aralıklı ataklar şeklinde gelen çarpıntı, terleme, başağrısı ve karın ağrısı yakınmaları ile kendilerini gösterirler. Kortizol salgılarlarsa ‘Cushing sendromu’ adı verilen tablo ortaya çıkar ve hastanın vücudu aşırı şişer, aldosteron salgılarlarda yüksek tansiyon ve potasyum düşüklüğü yaparlar, feokromastioma’da sürekli değişken yüksek tansiyon meydana getirirler, erkeklik hormonu salgıladıklarında kıllanmada artış ve östrojen hormonu salgıladıklarında ise kadınlaşma belirtileri gösterirler. Kanser gelişen hastalarda ise zayıflama ve vücutta kıllanma artışı görülür.

Sürrenal (adrenal) adenomu muayene bulguları nelerdir?
Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu olgularında yüksek tansiyon, pozisyon değişimi ile ani düşen tansiyon, nabız yüksekliği (taşikardi), göz bozuklukları (retinopati), deride kıllanma artışı ve gebelerde olduğu gibi çatlaklar gelişmesi, gövdesel şişmanlık (kol ve bacaklar ince kalırken gövdede yağlanma olması), erkeklerde memelerde büyüme (jinekomasti) gibi muayene bulguları mevcuttur.

Sürrenal (adrenal) adenomunun çapının önemi nedir?
Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu durumunda 3-6 cm arasındaki çaplarda kanser riski başlar. Bildirilmiş olan en küçük sürrenal kanser çapı 3 cm’dir. Çoğu çalışmada kanser riskinin 4 cm’in üzerinde başladığı gösterilmiştir. Bu çapta 8 adet iyi huylu tümöre rastlanırken, ancak bir adet kansere rastlanır.

Sürrenal (adrenal) adenomunun tedavisi nasıldır?
Burada tedavide ilk öncelik böbreküstü bezinde yetmezlik olup olmadığının araştırılması ve şayet varsa bunun tedavi edilmesidir. Burada bir Endokrinoloji Uzmanı tarafından kortizon testi denilen araştırma, idrarda metanefrin / kreatinin oranı, renin / aldosteron oranı gibi araştırmalar yapılır. Bunlarda bozukluk belirlenmesi durumunda Endokrinoloji Uzmanı tarafından çeşitli ilaçlarla tedavileri düzenlenir ve daha sonra ameliyata verilir. Sürrenal veya adrenal (böbreküstü bezi) adenomu tedavisinde günümüzde giderek artan sıklıkta laparoskopik veya robotik cerrahi ile ameliyat tercih edilmektedir. Çift taraflı olan adenomlarda ve feokromasitoma durumlarında bazı ekipler açık cerrahiyi tercih ederken, bu olgularda da laparoskopi ve robotik cerrahi uygulanabilmektedir.

Sürrenal (adrenal) kanseri ne sıklıkta görülür?
Sürrenal (adrenal) kanseri ender görülen bir tümör olup, 1 milyon kişide 1-2 kişide rastlanır. Ortalama görülme yaşı 44’dür.

Sürrenal (adrenal) kanseri tanısında hangi yöntemler kullanılır?

 • Deksametazon supresyon testi
 • Günlük idrarda kortizol miktarı ölçümü
 • Günlük idrarda 17 ketosteroid ölçümü
 • Günlük idrarda katekolamin ölçümü
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi: evrelemede yararlıdır.
 • Ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biopsisi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): kapsül dışı yayılımı ayırt eder.
 • Selektif anjiografi
 • Venografi
 • PET/ CT

Sürrenal (adrenal) kanserin hangi tipleri vardır?

 • Differansiye: hormon salgılar
 • Anaplastik
 • Hormonal: % 60’ hormon salgılar. Cushing sendromu, adrenogenital sendrom, kıllanma artışı, kadınlık hormonlarında artış, aldosteron hormonunda artış görülebilir.

Sürrenal (adrenal) kanseri nasıl tedavi edilir?Sürrenal (adrenal) kanserinde tedavi cerrahidir. Günümüzde laparoskopik veya robotik cerrahi ile sürrenal (adrenal) bezin eksiksiz olarak çıkartılması tedavinin ana temelini oluşturur. Radyoterapi sadece tümörün lokal olarak nüks etmesi durumunda önerilmektedir.

Kemoterapide kullanılan ilaçlar ise:

 • Mitotan
 • Suramin
 • Gossypol
 • Cisplatin
 • Adriamycin (doxorubicin)

Sürrenal (adrenal) kanseri nasıl evrelendirilir?
Sürrenal (adrenal) kanserinde tanı konulduğunda hastaların % 3’ü Evre I, % 28’i Evre II, % 20’si Evre III ve % 49’u Evre IV olduğu bildirilmektedir. Evre 1 ile 4 arasında evrelendirme yapılır, 1. evre başlangıç aşamasında ve 4. evre yayılmış tümör anlamına gelir.

 • T1: 5 cm’in altında tümör
 • T2: 5 cm’den büyük tümör, ancak sürrenal (adrenal) bez dışına taşmamış
 • T3: tümör sürrenal (adrenal) bez dışına taşmış
 • T4: tümör komşu organlara taşmış

Sürrenal (adrenal) kanserinde sonuçlar nasıldır?
Sürrenal (adrenal) kanserinde tanı konulduğunda olguların % 70’inde kanser sürrenal (adrenal) bezin dışına taşmış durumdadır. En sık olarak karın zarı (periton), karaciğer, akciğer ve kemiğe sıçrama (metastaz) yapar. Beş yıllık ortalama sağkalım % 40 civarındadır, ancak 4. evredeki bir tümörde ortalama sağkalım 9 aydır. Geniş serilerde sağkalımda etkili olan iki faktör olarak tümörün evresi ve cerrahinin eksiksiz olması olarak bulunmuştur. Deneyimli ellerde bu nedenle laparoskopik ve robotik cerrahi görüş üstünlüğü nedeniyle kanser cerrahisi yönünden avantaj sağlamaktadır.
 

       
       

Anahtar kelimeler: böbreküstü bezi, sürrenal adenomu, adrenal adenomu, renin, aldosteron, metanefrin, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, feokromastioma, jinekomasti, MEN1, p53, p57, kortizol, Cushing sendromu, sürrenal kanseri, sürrenal ca, adreanl ca, adrenal kanseri, Deksametazon supresyon testi, ketosteroid, katekolamin, Mitotan, Suramin, Gossypol, Cisplatin

Kaynaklar
http://emedicine.medscape.com/article/116587-diagnosis
www.cancer.gov


Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları