Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Karaciğer Kanseri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Karaciğer kanseri nedir?
Karaciğer kanseri, karaciğer kendisinden kaynaklanan tümörü olabilir ki bunlara, primer karaciğer kanseri veya tümörü adı verilir, yada kalın bağırsak, mide, pankreas, akciğer, meme, incebağırsak gibi organlardan karaciğere sıçrama (metastaz) şeklinde gelen tümörler olabilir ki bunlara, sekonder karaciğer kanseri veya metastatik karaciğer kanseri adı verilir.

Hepatosellüler karsinom (HCC) nedir?
Hepatosellüler karsinom veya kısaltılmış adı ile HCC, karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan primer karaciğer kanseri veya tümörüdür ve diğer adı da hepatoma’dır. Karaciğerde hepatosit adı verilen ana karaciğer hücreleri dışında safra kanalları, damarlar ve yağ depolayan hücreler bulunur. Hepatosit adı verilen hücreler karaciğer dokusunun % 80’ini oluştururlar. Primer karaciğer kanserlerinin % 90-95’i hepatositlerden kaynaklanır.

Hepatosellüler karsinom (HCC) ne sıklıkta görülür?
Primer karaciğer kanseri (HCC) Avrupa kıtasında her 100,000 kişide beş kişide, Asya kıtasında ise her 100,000 kişide yirmi kişide görülür. B tipi ve C tipi hepatit hastalığının sıklığının artması ile paralel olarak primer karaciğer kanseri (HCC) sıklığı da artmaktadır. Dünyada beşinci sıklıkta rastlanılan kanser türüdür.

Hepatosellüler karsinom (HCC) için risk faktörleri nelerdir?
 • Hepatit B: Tayvan’da yapılan bir çalışmada Hepatit B sorunu olan hastlarda primer karaciğer kanseri (HCC) riskinin 200 kat arttığı gözlenmiştir.
 • Hepatit C: Japonya’da primer karaciğer kanseri (HCC) sorunu olan hastaların % 75’inde Hepatit C virüsünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hastalarda karaciğer sirozu gelişebilir ve buda primer karaciğer kanserine (HCC) dolaylı olarak neden olabilir.
 • Alkol: Gelişmiş ülkelerde alkole bağlı karaciğer sirozu, karaciğer kanserinin en sık nedenidir.
 • Aflatoksin B1: Aflatoksin B1, Aspergillus flavus adlı mantarın ürettiği bir kimyasal olup karaciğer kanserine yol açtığı bilinen en etkili maddedir.
Karaciğer kanseri (HCC) belirtileri nelerdir?
Karaciğer kanseri uzun zaman belirti vermeden sinsi seyreder, sonradan meydana getirdiği belirtiler ise:
 • Karın ağrısı
 • Kilo kaybı
 • Karında şişme ve sıvı (ascites) birikmesi
 • Sarılık
 • Yemek borusunda (özofagus) varisle
Karaciğer kanserinin (HCC) tanısı nasıl konulur?
 • Alfa-fetoprotein (AFP) adlı tümör belirteci: karaciğer kanseri için % 60 hassasiyeti vardır.
 • ALT
 • AST
 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Kalsiyum düzeyinde artış
 • Kolllesterol yüksekliği
 • Karın ultrasonografisi (USG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Karaciğer biopsisi
Karaciğer kanseri (HCC) nasıl evrelendirilir?
 • Evre I: tümör tek ve damarlara yayılmamıştır.
 • Evre II: tümör tek ve damarlara yayılmıştır veya birden çok 5 cm’den küçük tümör vardır.
 • Evre III: birden çok 5 cm’den büyük tümör veya tümör tek ve ana damarlara yayılmıştır.
 • Evre IV: tümör karaciğer dışına (akciğer, kemik, vb. organlara) veya komşu organlara taşmıştır.
Karaciğer kanseri (HCC) nasıl tedavi edilir?
Karaciğer kanserinin yararı ispatlanmış olan tek tedavisi karaciğer naklidir. Karaciğerde tümörün olduğu kısmi olarak cerrahi olarak çıkartılabilir, ancak bu hastaların çoğunda karaciğer sirozu tabloya eşlik ettiğinden bu ameliyatı kaldıramazlar.
 1. Kemoterapi: Doksorubisin (Adriamisin), 5-florourasil (5 FU) etkin olarak kullanılan kemoterapi ilaçlarıdır. Bunun yanında tamoksifen (Nolvadex), Octereotid (Sandostatin) adlı ilaçlarada tedavide denenmektedir.
 2. Hepatik arterden infüzyonla kemoterapi: Karaciğerin kanı % 70 oranında portal ven adındaki toplar damardan ve % 30’u hepatik arter adındaki atar damardan gelir. Ancak, tümörlerin hepatik arterden beslendikleri bilinmektedir. Girişimsel bir radyolog tarafından karaciğerin hepatik arter adındaki atar damarına bir kateter (tel) yerleştirilmesi ve buradan direkt olarak tümörün içine kemoterapi ilacı verilmesi esasına dayanır.
 3. Kemoembolizasyon: gelfoam adı verilen köpük veya coil ile hepatik arterin tıkanması ve buradan kemoterapi ilacı verilmesi esasına dayanır.
 4. Radyofrekans ablasyon tedavisi: Radyofrekans (RF) ablasyon tedavisi üç cm’den küçük karaciğer tümörlerinde tercih edilir. Ultrason eşliğinde veya laparoskopik olarak uygulanabilir ve yüksek frekansta alternatif akımın tümörlü dokuya verilmesi prensibine dayanır.
 5. Perkütan alkol enjeksiyonu: Sıklıkla ultrasonografi (USG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde, üç cm’den ufak karaciğer tümörlerinin içine ince bir iğne ile saf alkol verilir ve tümörün parçalanması hedeflenir.
 6. Proton ışın tedavisi: Proton ışın tedavisi birçok solid tümörün tedavisinde kullanılmaktadır. Soliter tek ve 5 cm’in altındaki tümörlerin tedavisinde çok etkindir ve hergün olmak üzere 15 gün boyunca uygulanır.
 7. Cerrahi tedavi: 5 cm’in altında, karaciğerin dışına taşmamış, damarlara sıçramamış ve mümkünse siroz zemininde olmayan tümörlerin tedavisinde cerrahi tedavi uygun bir seçenektir. Ameliyat sonrasında geriye kalan karaciğer dokusunun hastanın yaşamını idame ettirmesine olanak vermesi gerekir. En iyi seçilen olgularda bile hastaların % 10’u ameliyat sonrasında yaşamını kaybeder. Karaciğerin bir bölümü alındığı zaman geriye kalan karaciğer dokusu ortalama bir iki hafta içinde eski büyüklüğüne ulaşır. Karaciğer tümörü (HCC) için organ nakli yapılması durumunda % 10 gibi nüks şansı vardır. Tümörün büyüklüğünü pratik olarak ifade edebilmek mümkündür, 1 cm’lik tümör bezelye, 2 cm’lik tümör yer fıstığı, 4 cm’lik tümör ceviz ve 5 cm’lik tümör limon olarak ifade edilebilir.
Karaciğer kanserinin (HCC) ameliyat sonrası sonuçları nasıldır?
 • Karaciğer kanseri (HCC) ameliyatı sonrasında beş yıllık sağkalım % 30-40 civarındadır.
 • Karaciğer kanseri (HCC) için tarama testleri yararlı mıdır?
 • Karaciğer kanseri (HCC) için tarama testleri yararlı olabilir. Alfa-fetoprotein (AFP) karaciğer kanseri hastalarının % 50’sinde yüksek olması gerekirken, normal düzeylerde bulunabilmektedir.
Karaciğer kanserinin seyri nasıldır?
Karaciğer kanserinde tümör çapının iki katına çıkma zamanı (doubling time), 1-18 ay arasında değişir. Bir adet tümörün olduğu 3 cm’in altındaki
Karaciğer kanserinde hastaların % 90’ında bir yıl, % 50’sinde üç yıl ve % 20’sinde beş yıl yaşam beklentisi vardır. İleri evredeki karaciğer kanserinde % 30’ında bir yıl, % 8’inde üç yıl yaşam beklentisi vardır ve hiçbirinde beş yıl yaşam beklentisi yoktur.
 
       
       
   

Anahtar kelimeler: karaciğer kanseri, metastatik karaciğer kanseri, HCC, hepatosellüler karsinom, hepatoma, Hepatit B, Hepatit C, Aflatoksin B1, Aspergillus flavus, Alfa-fetoprotein, AFP, hepatik arterden infüzyonla kemoterapi, kemoembolizasyon, radyofrekans ablasyon tedavisi, RF, proton ışın tedavisi

Kaynaklar
www.cancer.gov
www.medicinenet.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerahisi.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları