Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Karaciğerde Kitle   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Karaciğerde kitle hangi nedenlerle olur? Karaciğer kisti nedir?
Karaciğer kisti, tek (soliter) olursa, parazit kaynaklı olmayan ve basit kist olarak da adlandırılan karaciğerin sıvı içerikli iyi huylu tümörleri anlaşılır. Karaciğer kistleri nüfusun % 5'inde görülür. Olguların % 85-90'ında hiçbir belirti görülmez ve genel kontrol (check-up) yada farklı bir amaçla yapılan bir radyolojik tetkik sırasında belirlenirler.

Polikistik karaciğer hastalığı nedir?

Birden çok kistten oluşan karaciğer hastalığına, polikistik karaciğer hastalığı adı verilir. Karaciğer kistlerinin oluşma nedeni sıklıkla bilinmemekte ve doğuştan olduklarına inanılmaktadır.

Karaciğerin hidatik kisti nedir?
Karaciğerin hidatik kistleri, ekinokokus granulozus adı verilen parazit ile oluşan kistlerdir. Ekinokokus granulozus köpek ve kurtların bağırsaklarında yaşar ve yumurtaları dışkı ile atılarak ara konakçı olan koyun ve sığırlara bulaşırlar. Daha sonra da koyun ve sığır eti yolu ile insana bulaşırlar. İnsanda ise bağırsaktan dolaşım yolu ile karaciğere yerleşirler. Karaciğerin hidatik kistleri çoğunlukla belirti vermezler, ancak büyüdüklerinde ele gelebilir ve ağrı yaparlar. Karaciğerin hidatik kistleri, karaciğer dışı ana safra yoluna (koledok), diyafram yolu ile göğüs boşluğuna veya karın zarına (periton) açılabilirler. Hidatik kistin safra yoluna açılması (rüptür) sarılığa, karın zarına (periton) açılması ise allerjik şoka (anafilaktik şok) ve iltihaplanması karaciğer apsesine yol açabilir.

Karaciğer apsesi nedir?
Karaciğer apseleri karıniçi veya safra yolu iltihabının (kolanjit) karaciğere yerleşmesi sonucunda oluşurlar. Karaciğer apsesinin tedavisi sıklıkla ameliyatsız kateter yerleştirilmesi ile boşaltma (drenaj) ve antibiyotik verilmesi şeklinde yapılır.

Karaciğer amip apsesi nedir?
Karaciğer apseleri entomoeba histolitika yani amip kaynaklı olabilirler ve su yada gıda yolu ile bulaşırlar. Amipler bağırsakta yerleşip, damarlar (portal ven ve hepatik arter) yolu ile karaciğere yerleşir ve apseye neden olurlar.

Karaciğer adenomu nedir?
 • Doğum kontrol hapı ve östrojen ve steroid hormonu kullanımı, tip 1 şeker hastalığı (diyabet), beta talasemi hastalığı ile beliren karaciğerin hepatosit adı verilen hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir.
 • Hastaların % 90'ı kadın ve 15-45 yaş arasındadır.
 • Sıklıkla genel kontrol (check-up) yada farklı bir amaçla yapılan bir radyolojik tetkik sırasında tesadüfen belirlenirler.
 • Karaciğer adenomu normalde her 1 milyon kişide bir kişide görülür, ancak 6-12 ay süre ile östrojen hormonu veya doğum kontrol hapı kullanımı ile bu sıklık her 100.000 kişide dört kişiye dek artar.
 • Tek veya % 20 vakada olduğu gibi birden çok olabilirler ve büyüklükleri 1-30 cm arasındadır.
 • Hastaların % 20-25'inde karın ağrısına neden olurlar.
 • Karaciğer içine veya dışına kanama yapabilirler ve bu durumda hastada % 25-30 arasında ölüm riskine neden olurlar.
 • Vakaların % 10-13'ünde habis yönde dönüşüm veya kanserleşme görülebilir.
Fokal nodüler hiperplazi (FNH) nedir?
 • Karaciğer hemanjiomundan sonra karaciğerin en sık rastlanılan tümörüdür. Karaciğerin kendisinden kaynaklanan (primer) tümörlerinin % 8'ini oluşturur.
 • Fokal nodüler hiperplazi veya FNH'nın altta yatan bir damar sorununa (arteryo-venöz malformasyon) ve östrojen hormonu (doğum kontrol hapı) kullanımına bağlı olarak geliştiği düşünülür.
 • % 80-95 oranında kadınlarda ve 30-40 yaş grubunda görülür.
  Vakaların % 50-80'i genel kontrol (check-up) yada farklı bir amaçla yapılan bir radyolojik tetkik sırasında yada otopsi sırasında tesadüfen belirlenirler.
 • % 80-95 tek olarak yer alır, ancak bazı vakalarda birden çok olabilir.
Karaciğer tüberkülozu nedir?
 • Tüberküloz veya verem, Mikobakterium tüberkulozis adlı bakteri tarafından insanlarda oluşan bir enfeksiyondur.
  Enfeksiyon vücut tarafından yok edilebilir, çoğalarak verem hastalığına neden olabilir, belirti vermeden vücutta sessiz olarak kalabilir veya sessiz bir dönem sonrasında çoğalıp hastalığa neden olabilirler.
 • İnsandan insana solunum yolu ile havada asılı kalan damlacık enfeksiyonu yolu ile bulaşır.
 • Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre tüberküloz hastalığı ABD'de ortalama her 100.000 nüfusta 4-5 kişide görülür. Rusya, Pakistan, Çin, Mısır, orta Afrika ülkeleri, Bengladeş, Filipinler, Hindistan, Vietnam, Meksika, Bolivya ve
 • Peru gibi ülkelerde dünya geneline göre belirgin şekilde daha sık olarak verem hastalığına rastlanmaktadır. Dünya nüfusunun % 20-30'unda tüberküloz bakterisinin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Yılda 3 milyon kişi tüberküloz hastalığından yaşamını yitirmektedir.
 • Sıklıkla 25-64 yaş grubunda görülür ve cinsiyet farkı gözetmez.
 • Akciğer tüberkülozu; öksürük, ateş, kanlı balgam ve göğüs ağrısı ile belirti verir. Beyin tüberkülozu (tüberküloz menenjit); başağrısı ve şuur bulanıklığı ile kendini belli eder. Kemik tüberkülozu; sırt ağrısı ve eklemlerde sertlikler ile belirti verir. İdrar yolu tüberkülozu ise; idrarda yanma, sırt ağrısı ve sık idrara gitme ile kendini belli eder. Lenf bezi tüberkülozu; özellikle boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişme ve ağrıya neden olur. Deri tüberkülozu; ciltte kırmızı-kahverengi renkte lekelere neden olur.
 • Sindirim sistemi tüberkülozu ise; ağız boşluğundan makata kadar tüm sindirim sistemi boyunca yerleşebilir. Karın ağrısı ve kanlı ishal gibi yakınmalara neden olabilir. Damarlar yolu ile enfeksiyon karaciğere yerleşir ve böylelikle karaciğer tüberkülozu, karaciğerde kitle ile kendini gösterebilir.
Karaciğer sarkoidozu nedir?
 • Sarkoidoz ilk olarak Boeck tarafından ciltte nodül olarak adlandırılan nasır benzeri kitleler ile tanımlanmış ve sonraki dönemlerde tüm organlarda granülamatöz yapılar adı verilen kronik iltihabi değişikliklere neden olduğu anlaşılmıştır.
 • En sık olarak etkilenen organ akciğer olmakla bilikte, vücudun deri, kalp, göz, karaciğer ve eklemler gibi tüm organları sarkoidoz hastalığından etkilenebilir.
 • İltihabi, organik veya inorganik bir etkenden, ilaçlardan ve genetic nedenlerden dolayı bağışıklık sisteminin etkilendiği bilinmektedir. İyileşme döneminde yapılarda fibrozis adı verilen büzüşmelere neden olurlar ve organların fonksiyonlarında kalıcı hasarlara yol açabilirler.
 • Her 100,000 nüfusta 20-40 sıklıkta rastlanır.
 • Erişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da görülebilir.
 • 20-40 yaş grubunda sıktır ve cinsiyet farkı gözetmez.
 • Olguların bazıları belirti vermezler ve tesadüfen tetkikler sırasında belirlenirler. Sıklıkla, ateş, halsizlik, düşkünlük, kilo kaybı gibi genel belirtiler görülür. Akciğer belirtileri ise: öksürük, nefes darlığı, göğüs boşluğundaki lenf bezlerinde şişme, göğüs boşluğunda su veya hava toplanması, akciğer kapasitesinde azalma ve göğüs ağrısıdır. Kalp tutulumunda ritim bozuklukları, kalpte sıvı toplanması vb. belirtiler görülür. Koltukaltı ve kasık gibi bölgelerdeki lenf bezlerinde şişmeler görülür. Göz tutulumunda, görme bozukluklarından körlüğe kadar çeşitli belirtiler görülebilir. Deride nodül adı verilen nasır benzeri kitleler oluşur. Eklem ve kas tutulumunda kas zafiyeti ve eklem hareketlerinde kıstılanmalar görülebilir. Böbrek tutulumunda kalsiyum taşları, yüksek tansiyon, idrardan kan ve protein kaybı oluşur.
 • Karaciğer tutulumunda, karaciğer ve dalakta büyüme ve nodüller görülür. Karaciğer fonksiyon testleri (bilürübin, ALT, AST ve alkali fosfataz) bozulur.
Karaciğer hemanjiomu nedir?
Karaciğer hemajiomu veya diğer adları ile 'hepatik hemanjiom' veya 'kavernöz hemanjiom' karaciğerden kaynaklanan iyi huylu damar tümörlerine verilen isimdir. Sıklıkla bu urlar bir tetkik sırasında tesadüfen saptanırlar. Karaciğer hemanjiomlarının sıklıkla neden oldukları bilinmez, ancak doğuştan oldukları düşünülür. Sıklıkla 5 cm'den küçük çapta olan damar yumağıdır. Karaciğer hemanjiomları bazen 5 cm'den büyük veya birden çok olabilirler. Hastaların çok az bir bölümünde sorun oluştururlar.

Hepatosellüler karsinom (HCC) nedir?
Hepatosellüler karsinom veya kısaltılmış adı ile HCC, karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan primer karaciğer kanseri veya tümörüdür ve diğer adı da hepatoma'dır. Karaciğerde hepatosit adı verilen ana karaciğer hücreleri dışında safra kanalları, damarlar ve yağ depolayan hücreler bulunur. Hepatosit adı verilen hücreler karaciğer dokusunun % 80'ini oluştururlar. Primer karaciğer kanserlerinin % 90-95'i hepatositlerden kaynaklanır.

Sıçrama (metastaz) yapmış karaciğer kanseri nedir?
Kalın bağırsak, mide, pankreas, akciğer, meme, incebağırsak gibi organlardan karaciğere sıçrama (metastaz) şeklinde gelen tümörler olabilir ki bunlara, sekonder karaciğer kanseri veya metastatik karaciğer kanseri adı verilir.
 
       
 

Anahtar kelimeler: karaciğer kisti, polikistik karaciğer hastalığı, karaciğer hidatik kisti, karaciğer apsesi, karaciğer amip apsesi, karaciğer adenomu, fokal nodüler hiperplazi, FNH, tüberküloz, verem, sarkoidoz, hemanjiom, hepatosellüler karsinom, HCC, metastatik karaciğer kanseri, sekonder karaciğer kanseri, ekinokokus granulozus, entomoeba histolitika, amip, östrojen hormonu, steroid hormonu, kortizon, kolanjit, talasemi, doğum kontrol hapı, arteryo-venöz malformasyon, Mikobakterium tüberkulozis, hepatik hemanjiom, kavernöz hemanjiom, hepatoma, granülamatöz nodül

Kaynaklar
1. www.taviloglu.com
2. www.drtaviloglu.tv
3. www.kanserbilgileri.net 
4. www.kansercerahisi.com 
5. www.genelcerrah.com
6. www.robotcerrahisi.com 
7. www.cancer.gov 
8. www.cancer.org 
9. www.cdc.gov/cancer 
10. www.oncologychannel.com 
11. www.medicinenet.com 
12. www.mayoclinic.com 
13. www.emedicine.medscape.com 
14. www.emedicinehealth.com 
15. www.wrongdiagnosis.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları