Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Safra Kesesi Kanseri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Safra kesesi kanseri nedir? 
 • Safra kesesinin görevi, karaciğerin ürettiği safra sıvısını depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilerek depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır ve böylelikle yağlı maddelerin emilimi gerçekleşir. Safra kesesinden kaynaklanan habis tümörlere ise safra kesesi kanseri adı verilir.
 • Kadınlarda daha sık görülür.
 • Safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat edilen hastaların % 0.1- 3’ünde safra kesesi kanseri belirlenir.
 • Ender bir kanser türü olmasına karşın, dünya genelinde sindirim sisteminden kaynaklanan kanserler içinde 6. sırada yer alır.
Safra kesesinde kanseri için risk faktörleri hangileridir?
 • Safra kesesinin tamamen taş ile dolu olması
 • Safra kesesinde 2 cm’den büyük çapta taş olması
 • Porselen veya kireçlenmiş safra kesesi
 • Safra kesesinde 1 cm’den büyük çaplı polip bulunması
 • Ana safra kanalı (koledok) kistleri varlığı
 • Tifo ve Opisthorchis viverrini hastalığı varlığı
 • Primer sklerozan kolanjit hastalığı
 • Fazla kırmızı et tüketimi
 • Sigara kullanımı
Safra kesesi kanserinin belirtileri nelerdir? 
 • Sarılık
 • Karın üst ve sağ tarafında ağrı
 • Ateş
 • Bulantı ve kusma
 • Gaz ve geğirme
 • Karında şişlikler
 • Bu belirtiler sıklıkla ileri dönemdeki kanserlerde görülür ve erken dönemde belriti vermez.
Safra kesesi kanserinin tanısında hangi yöntemler kullanılır?
 • Doktor muayenesi
 • Karaciğer testleri: ALT, AST, GGT, bilürübin, alkali fosfataz
 • CEA
 • CA 19-9
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Akciğer grafisi
 • Manyetik rezonans kolanjio-pankreatografi (MRCP): safra kanallarının durumu görüntülenmesi
 • Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP): safra kanallarının durumu görüntülenmesi ve gereğinde safra kanalına stent (şemsiye) yerleştirilmesi
 • Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK): karaciğer içine ince bir iğne yerleştirerek safra yollarının görüntülenmesi ve gerekirse safra yollarının boşaltılması
 • Laparoskopi: tümör araştırılıp, biyopsi alınabilir.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS)
 • PET/BT
 • Patolojik tetkik: Tüm bu tetkik yöntemlerine karşın, bazı olgular safra kesesi taşı tanısı ile laparoskopik ameliyata alınır ve safra kesesinin patolojik incelemesinde tesadüfen kanser belirlenir. Bu hastalarda laparoskopi giriş deliklerinde (port) tümör tekrarlayabilir. Safra kesesi laparoskopik olarak çıkartılırken delinmezse % 9, delinirse % 40 oranında laparoskopi giriş deliklerinde kanser nüksü (port yeri metastazı) gelişir.
Safra kesesi kanserinin hangi tipleri vardır?
 • İnsitu karsinom
 • Adenokarsinom
 • Papiller karsinom
 • Müsinöz karsinom
 • Berrak hücreli adenokarsinom
 • Taşlı yüzük hücreli karsinom
 • Adeno-skuamöz karsinom
 • Skuamöz hücreli karsinom
 • Küçük hücreli karsinom
 • İndifferansiye karsinom
 • Karsinosarkom
Safra kesesi kanseri nasıl evrelendirilir?
Evre 1 ile 4 arasında evrelendirme yapılır, birinci evre başlangıç aşamasında ve dördüncü evre yayılmış tümör anlamına gelir. Safra kesesi kanserleri: doku, kan ve lenf sistemi yolu ile yayılır. Diğer organlara sıçrama yaptığında metastatik safra kesesi kanseri adını alır.

T1: tümör safra kesesinin iç yüzeyindedir.
T2: tümör safra kesesinin dış yüzeyine dek varmıştır.
T3: tümör safra kesesinin dış yüzeyini dek aşmıştır.
T4: tümör karaciğerin toplar ve atar damarlarına sıçramıştır.

N1: tümör bölgesel lenf bezlerine sıçramıştır.

Evre I:
tümör safra kesesinin iç kısmında yer alır.
Evre II: tümör safra kesesinin dış kısmına dek ulaşmıştır. 
Evre III: tümör komşu organlara ve lenf bezlerine sıçramıştır.
Evre IV: tümör uzak organlara ve lenf bezlerine sıçramıştır.

Safra kesesi kanserinin seyrini hangi faktörler etkiler? 
 • Kanserin evresi
 • Kanserin ameliyatta tam çıkarılıp çıkarılmadığı
 • İlk belirlenen tümör veya nüks eden tümör olması
Safra kesesi kanserleri nasıl tedavi edilir? 
Safra kesesi kanserleri cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavisi (radyoterapi) ile tedavi edilir.

1. Cerrahi tedavi
 • Safra kesesi ve etraf lenf bezleri de alınır. Tercihen ameliyat laparoskopi yöntemi ile gerçekleştirilir.
 • Tümörün bağırsakta tıkanmaya yol açması durumunda safra kesesi veya safra yolu ile ince bağırsak arasında bir bağlantı (bypass) gerçekleştirilir.
 • ERCP: Tümörün safra yolunu tıkaması durumunda ERCP ile safra kanalına stent (şemsiye) yerleştirilebilir.
 • PTK: ERCP ile stent yerleştirmek mümkün olmazsa karaciğer içine ince bir iğne yerleştirerek, safra yolları boşaltılabilir.
2. Radyoterapi (ışın tedavisi)
Radyoterapi vücut dışından (eksternal radyoterapi) veya karın boşluğu içine radyoaktif iğneler yerleştirilerek (internal radyoterapi) uygulanabilir.

3. Kemoterapi
Kemoterapi damar yolu ile sistemik olarak veya bölgesel olarak hepatik arterden infüzyonla kemoterapi şeklinde verilebilir. Karaciğerin kanı % 70 oranında portal ven adındaki toplar damardan ve % 30’u hepatik arter adındaki atar damardan gelir. Ancak, tümörlerin hepatik arterden beslendikleri bilinmektedir. Girişimsel bir radyolog tarafından karaciğerin hepatik arter adındaki atar damarına bir kateter (tel) yerleştirilmesi ve buradan direkt olarak tümörün içine kemoterapi ilacı verilmesi esasına dayanır.

Safra kesesi kanserinde yaklaşım nasıl olmalıdır?
Erken dönemde safra kesesi kanseri

Cerrahi olarak safra kesesi ve etrafındaki lenf bezleri çıkartılır. Ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir.
İleri dönemde safra kesesi kanseri
Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak ışın tedavisi, kemoterapi ve endoskopik stentleme gibi uygulamalar yapılır.

Safra kesesi kanserinin seyri nasıldır?
Evrelere göre safra kesesi kanseri olgularında beş yıl sağ kalım oranları aşağıdaki gibidir.
 • Evre I: % 30-50
 • Evre II: % 7-9
 • Evre III: % 3
 • Evre IV: % 2
Anahtar kelimeler: safra kesesi kanseri, safra kesesi karsinomu, safra kesesi taşı, porselen safra kesesi, safra kesesinde kireçlenme, tifo, Opisthorchis viverrini, primer sklerozan kolanjit, koledok kisti, safra taşı, sarılık, ALT, AST, GGT, bilürübin, alkali fosfataz, CEA, CA 19-9, MRCP, ERCP, PTK, insitu karsinom, adenokarsinom, papiller karsinom, müsinöz karsinom, berrak hücreli adenokarsinom, taşlı yüzük hücreli karsinom, adeno-skuamöz karsinom, skuamöz hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom, indifferansiye karsinom, karsinosarkom, hepatik arterden infüzyonla kemoterapi, port yeri metastazı

Kaynaklar
1. Sujata J, S R, Sabina K, Mj H, et al. Incidental gall bladder carcinoma in laparoscopic cholecystectomy: a report of 6 cases and a review of the literature. J Clin Diagn Res 2013; 7 (1): 85-88.
2. Tan CH, Lim KS. MRI of gallbladder cancer. Diagn Interv Radiol. 2013 Apr 17. doi: 10.5152/dir.2013.044. [Epub ahead of print]
3. Cavallaro A, Piccolo G, Panebianco V, et al. Incidental gallbladder cancer during laparoscopic cholecystectomy: managing an unexpected finding. World J Gastroenterol 2012; 18 (30): 4019-4027.
4. Andrén-Sandberg A. Diagnosis and management of gallbladder cancer. N Am J Med Sci 2012; 4 (7): 293-299.
5. Dutta U. Gallbladder cancer: Can newer insights improve the outcome? J Gastroenterol Hepatol 2012; 27:642-653.
6. Wang RT, Xu XS, Liu J, et al. Gallbladder carcinoma: analysis of prognostic factors in 132 cases. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13 (6): 2511-2514.
7. Lee HY, Kim YH, Jung GJ, et al. Prognostic factors for gallbladder cancer in the laparoscopy era. J Korean Surg Soc 2012; 83 (4): 227-236.
8. Lee SE, Jang JY, Lee YJ, et al. Choledochal cyst and associated malignant tumors in adults: A multicenter survey in South Korea. Arch Surg 2011; 146: 1178-1184.
9. Khan ZS, Livingston EH, Huerta S. Reassessing the need for prophylactic surgery in patients with porcelain gallbladder: Case series and systematic review of the literature. Arch Surg 2011; 146: 1143-1147.
10. Zhang W, Xu G, Zou X, et al. Incidental gallbladder carcinoma diagnosed during or after a laparoscopic cholecystectomy. World J Surg. 2009; 33: 2651- 2656.
11. Tantia O, Jain M, Khanna S, et al. Incidental carcinoma gallbladder during laparoscopic cholecystectomy for symptomatic gall stone disease. Surg Endos 2009; 23: 2041-2046.
12. Choi SB, Han HJ, Kim CY, et al. Incidental gallbladder cancer diagnosed following laparoscopic cholecystectomy. World J Surg. 2009; 33 (12): 2657-2663.
13. Vitetta L, Sali A, Little P, Mrazek L. Gallstones and gall bladder carcinoma. Aust N Z J Surg 2000; 70 (9): 667-673.
14. Gracie WA, Ransohoff DF. The natural history of silent gallstones: the innocent gallstone is not a myth. N Engl J Med 1982; 307 (13): 798-800.
15. Diehl AK. Gallstone size and the risk of gallbladder cancer. JAMA 1983; 250: 2323-2329.
16. Lowenfels AB, Walker AM, Althaus DP, et al. Gallstone growth, size, and risk of gallbladder cancer: an interracial study. Int J Epidemiol 1989; 18: 50–54.
17. Kapoor VK. Gallbladder cancer: A global perspective. J Surg Oncol 2006; 93: 607-609.
18. Miller G, Jarnagin WR. Gallbladder carcinoma. Eur J Surg Oncol 2008; 34: 306-312.
19. Furlan A, Ferris JV, Hosseinzadeh K, Borhani AA. Gallbladder carcinoma update: Multimodality imaging evaluation, staging, and treatment options. Am J Roentgenol 2008; 191: 1440-1447.
20. Kwon W, Jang JY, Lee SE, Hwang DW, Kim SW. Clinicopathologic features of polypoid lesions of the gallbladder and risk factors of gallbladder cancer. J Korean Med Sci 2009; 24: 481-487.
21. Kim JH, Kim WH, Yoo BM, et al. Should we perform surgical management in all patients with suspected porcelain gallbladder? Hepatogastroenterology. 2009;56: 943-945.
22. Lewis JT, Talwalkar JA, Rosen CB, et . Prevalence and risk factors for gallbladder neoplasia in patients with primary sclerosing cholangitis: Evidence for a metaplasia- dysplasia-carcinoma sequence. Am J Surg Pathol 2007; 31: 907-913.
23. www.kanserbilgileri.net
24. www.kansercerrahisi.com
25. www.genelcerrah.com
26. www.robotcerrahisi.com 
27. www.emedicine.medscape.com 
28. www.emedicinehealth.com 
29. www.cancer.gov 
30. www.cancer.org 
31. www.cdc.gov/cancer
32. www.oncologychannel.com
33. www.medicinenet.com 
34. www.mayoclinic.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları