Makatta Fistül ve Makat Apsesi

Makat fistülü ne anlama gelir?
İki vücut bölgesi arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının (kanalın veya tünelin) oluşmasına fistül denir. Makat içindeki bağırsak bölümü (birincil ağız veya primer orifis) ile deri arasında (ikincil ağız veya sekonder orifis) normal dışı bir bağlantının oluşmasına ise makat fistülü veya tıbbi deyimi ile ‘’perianal fistül’’, ‘’anorektal fistül’’ veya ‘’anal fistül’’ adı verilir. Nerede ise olguların tümünde, geçmişte olan bir apse sonucunda oluşan makat fistülü, apsenin geliştiği salgı bezi ile apsenin boşaldığı cildi birbirine bağlayan tünel gibi küçük bir kanaldır.

Makat fistülünün tarihçesi nasıldır?
Makat fistülü sorununu ilk olarak, modern tıbbın atası olarak kabul edilen Hipokrat (MÖ 460 – 370) tanımlamıştır. Daha sonra İngiliz Cerrah John Arderne (1307-1390) makat fistülü tedavisinde fistülotomi ve seton girişimlerini tanımlamıştır. Tarihi bilgilere göre Fransa Kralı 14. Louis, makat fistülü nedeniyle ameliyat edilmiştir. Daha sonra, 19. ve 20. yüzyıllarda, o dönemlerin en ünlü cerrahları olan Goodsall, Miles, Milligan, Morgan, Thompson ve Lockhart-Mummery makat fistülü tedavisi konusunda birçok ameliyat tekniğini tanımlamışlardır.

Goodsall kuralı nedir?
Goodsall tarafından 1900 yılında tanımlanan kurala göre makat fistüllleri, makat derisinde yer alan fistül dış ağızdan makatı yatay olarak kesip makat içindeki dişli çizgiye (dentate line) doğru uzanırlar. Bu çizginin arkasında yer alan fistüller, arkada orta hatta doğru uzanırlar ve ‘’at nalı’’ şeklinde komplike makat fistüllerini oluştururlar. Makat köşesinden (anal verge) 3 cm mesafede olan fistüller burada istisna oluşturur.

Makat fistülü ne sıklıkta görülür?
 • Makat fistülü her 10.000 kişiden birinde görülür.
 • Buda 1930-1939 yılları arasındaki dönemde, New York’taki hastanesine başvuran 77,372 hasta içinde, makat fistülü oranını % 0.69 olarak belirlemiştir. Benzer şekilde Sainio 1984 yılında Helsinki’de, 100.000 kişideki makat fistülü rastlanma sıklığını 8.6 olarak belirlemiştir.
 • Cinsiyet: Makat fistülü, erkeklerde kadınlara oranla 2 ile 7 kat daha sık olarak görülür.
 • Yaş: makat fistülü 20-60 yaş aralığında ve ortalama 40 yaş civarında görülür.
Makat fistülü nasıl oluşur?
Mide ve bağırsak sisteminin en son bölümünü oluşturan makat bölgesinin etrafında iki adet kas tabakası yer alır. Dış kas tabakası veya eksternal anal sfinkter, dışkıyı tutma işlevini sağlayan çizgili veya istemli kas liflerinden oluşur. İç kas tabakası veya internal anal sfinkter ise, düz veya istemsiz kas liflerinden oluşur ve kişi bu lifleri kontrol edemez. Her iki kas lifinin gaz ve dışkı tutma (kontinens) üzerinde ciddi etkileri vardır. Makat kanalının deri ile birleştiği yere açılan anal kripta adı verilen kıl ve ter bezleri mevcuttur. Bu bezlerin görevi, makatın kayganlığını sağlamak ve dışkılama işlevini kolaylaştırmaktır. Bu bezlerin iltihaplanmasına ’’anal kriptit’’ adı verilir ve sonrasında bağırsak ile cilt arasında bir tünel gelişir ki buna ‘’makat fistülü’’ adı verilir. Olguların % 80’i bu nedenle oluşmaktadır.
Makat fistülüne yol açan nedenler Makat fistülünün belirtileri nelerdir?
- Tekrarlayan makat apseleri
- Makatta şişlik
- Bağırsak hareketleri ve gaz çıkartmanın ağrılı olması
- Makattan kan gelmesi
- Makattan sarı renkli ve bazen kanlı ve kötü kokulu akıntı gelmesi
- Makat etrafında pişik veya ‘’anal dermatit’’ gelişmesi
- Ateş, titreme ve halsizlik gibi enfeksiyon belirtileri olması

Makat fistülü gelişiminde, mevsimlerin etkisi var mıdır?
Vasilevsky ve Gordon makat fistülünün mevsimlerle ilişkisini araştırdıklarında, Haziran ayı içinde en fazla başvuru olduğu ve Ağustos ile Eylül aylarında ise başvuruların en düşük seviyede olduğunu belirlemişlerdir. Ancak, bu gözlem kişilerin senelik tatil dönemlerine denk geldiği için de az olabilir.

Makat fistülü’nün tanı ve tedavisi neden sorunludur?
Yukarıda belirtilen tarihçeden de anlaşılabileceği gibi, 2,500 yıldan beri bilinmekte olan makat fistülü hastalığının tedavisi ameliyat sonrası nüks (% 10 oranında) veya tekrarlama oranlarının yüksek olması ve ameliyat sırasında dış makat kası (eksternal anal sfinkter) adı verilen dışkı tutma kasının yaralanma olasılığıdır ki, bu durum dışkı tutamama (% 10 oranında) ile sonuçlanır ve düzeltilebilmesi çok güç bir durumdur.

Makat fistülü gelişiminde, kişisel hijyenin etkisi var mıdır?
Makat fistülü veya makat apsesi gelişmesinde, makat bölgesinin yeterince temiz tutulmaması (kişisel hijyen), taharetlenme veya makat bölgesi temizliğinin bir ilgisi olmadığı belirlenmiştir.

Makat fistülü gelişiminde, dışkılama alışkanlıklarının etkisi var mıdır?
Makat fistülü olan hastaların bazılarında kabızlık ve bazılarında da ishal mevcuttur. Bu nedenle, dışkılama alışkanlıkları veya bağırsak hareketleri arasında bir ilişki belirlenmemiştir.

Makat fistülleri nasıl sınıflandırılır?
1976 yılında Parks tarafından tanımlanan makat fistülleri için sınıflama sistemi, günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca dört tipte makat fistülü vardır.

1. İnter-sfinkterik fistül:
- Makat fistüllerinin en sık olan türüdür ve % 45’ini oluştururlar.
- Makat kanalı içinde yer alan dişli çizgiden başlayıp, makat cildinin başladığı noktaya (anal verge) uzanırlar.
- İç makat kası (internal anal sfinkter) ile dış makat kası (eksternal anal sfinkter) arasında yer alırlar.

2. Trans-sfinkterik fistül:
- Makat fistüllerinin % 30’unu oluşturur.
- Dış makat kasını (eksternal anal sfinkter) kat ederek iskio-rektal çukura açılır ve oradan da makat derisine (perine) uzanır.

3. Supra-sfinkterik fistül:
- Makat fistüllerinin % 20’sini oluşturur.
- Anal kripta adı verilen kıl ve ter bezlerinden çıkarak, makat kaslarının tamamını çevreledikten sonra iskio-rektal çukura açılır.

4. Ekstra-sfinkterik fistül:
- Makat fistüllerinin % 5’ini oluşturur.
- Makat kaslarını ve dışkı tutmada çok önemli yeri olan levator ani kasına (leğen kemiği tabanını saran kas) ve oradan da rektum adı verilen bağırsağa uzanırlar.

Basit ve komplike makat fistüllerinin ayırımı nasıldır?
- Basit makat fistülü: tek bir fistül yolu (trakt) mevcut olup, dış makat kaslarının (eksternal anal sfinkter) % 40’ından azı ile ilişkilidir.
- Komplike makat fistülü: birden fazla fistül yolu (trakt) mevcut olup, dış makat kaslarının (eksternal anal sfinkter) % 40’ından fazlası ile ilişkilidir.

Makat fistülü hangi hastalıklarla karışabilir?
- Bartolin (Bartholin) bezi apsesi
- Yağ kisti
- Ter bezi iltihabı (köpek memesi, hidrozadenit)
- Tüberküloz
- Aktinomikoz
- Kemik iltihabı (osteomyelit)
- Makat kanseri
- Rektum kanseri
- Kıl dönmesi
- Makatta kaşıntı
- Crohn hastalığı: Bir iltihabi bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığında ortalama % 30 oranında makat fistülü gelişmektedir.
- Proktit: bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz), klamidya mikropları ile olur.
- Prostat iltihabı (prostatit)

Makat fistülü’nün tanısı nasıl konulur?

1. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): makat kanalına (anal kanal) yönelik gerçekleştirilen ilaçlı (kontrastlı) manyetik rezonans görüntüleme ile fistülün makat kanalı içindeki seyrini, uzunluğunu, genişliğini, dışkı tutma kası (dış makat kası veya eksternal anal sfinkter) ve leğen kemiğinin taban kasları ile ilişkisini ortaya koymaya yarar.

2. ERUS: endorektal ultrasonografi veya ERUS yada sadece makat kanalını inceleyen ultrasonografi (endoanal ultrasonografi - EAUS) ile fistül yolunun (traktus) seyri araştırılır. ERUS bir endokopist tarafından endoskop’un ucuna takılmış olan mini bir ultrason cihazı (miniprob) ile veya bir Radyoloji Uzmanı tarafınan rektal prob adı verilen ultrason ucu ile makattan girilerek yapılabilir. Buradaki amaç, fistülün seyri sırasında dışkı tutma kası (dış makat kası, eksternal anal sfinkter) veya leğen kemiğinin taban kasları ile ilişkisini anlamak ve ameliyat öncesindeki planlamayı detaylı yaparak ameliyata hazırlanmaktır. Manyetik rezonans görüntülemeden farkı ultrason probu adı verilen parmak kalınlığında bir cismin makat içine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmesidir.

3. Fistülografi: fistül ağzından ilaç vererek röntgen çekilmesidir. Fistülografi ile; fistülün uzunluğu, yerleşimi, dışkı tutma kası (dış makat kası veya eksternal anal sfinkter) ve leğen kemiğinin taban kasları ile ilişkisi anlaşılmaya çalışılır. Manyetik rezonans görüntülemenin yaygınlaşması ile birlikte, bu yöntem nadir olarak tercih edilmektedir.

4. Endoskopi: Anoskopi ile sadece makat kanalı incelenebilir, yada rektoskopi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi daha detaylı incelemeler yapılarak özellikle tekrarlayan makat fistüllerinde altta yatan iltihabi bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı) vb. varlığı araştırılır.

Makatta fistül kansere yol açar mı?
Makat fistülü hastalığı çok uzun yıllar (yaklaşık 8-10 yıldan fazla) devam ederse, fistül olan bölgede oluşan tahribat sonucu nadiren makat kanseri (anal kanser, anüs kanseri) gelişebilir. Bu olgularda % 44 oranında kolloid kanser, % 34 oranında skuamöz kanser ve % 22 oranında adenokanser gelişir. Bundan dolayı oluşan şikayetler, öncelikle bir Genel Cerrahi Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Doktor kontrolü dışında, dost tavsiyesi ile gelişi güzel kullanılan ilaçlar, hastalığın ilerlemesine neden olabilir.

Makat fistülünün tedavisinde ana prensipler nelerdir?
Tedavideki ana ilke bağırsak (birincil ağız) ile deri arasında (ikincil ağız) gelişmiş olan tüneli (fistül) ortadan kaldırmaktadır. Genellikle fistülün iç ve dış ağızlarını birleştiren bir kesi veya ‘’fistülotomi’’ yapılması tercih edilir. Bu işlem sırasında makat bölgesini kontrol eden kasların bir kısmı da kesilir. Fistülün dışkıyı kontrol eden kas (dış makat kası, eksternal anal sfinkter veya istemli kas) ile fazla ilişkisinin olduğu belirlenirse, bu durumda aşamalı onarım tercih edilerek, işlem ikinci bir ameliyat ile pekiştirilebilir. Dışkıyı tutmaya yarayan dış kas liflerini kesmek gereği varsa, bu halde ‘’seton işlemi’’ tercih edilir. Seton işlemi tünelin iç ve dış ağızlarının bir ip, naylon veya bir lastik ile birleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu işlem ile fistül devamlı açık kalarak dışarıya sürekli boşalır ve böylelikle makat apsesi gelişmez ve dışkıyı tutmaya yarayan dış kas liflerinin yaralanmaması avantajını getirir. Daha komplike vakalarda mukoza kaydırma yöntemi gibi tekniklere başvurulması gerekebilir. Ayrıca, ameliyat sırasında makat bölgesine markain, bupivakain gibi bölgesel anestezik maddeler enjekte edilir ve böylelikle ameliyat sonrasında hastanın ağrısı belirgin şekilde azaltılmış olur ve böylelikle ağrı kesici ilaçların gereksiniminde belirgin azalma olmaktadır.

Makat fistülü kendiliğinden iyileşebilir mi?
Makat fistülü olgularının ortalama % 10’u kendiliğinden kapanır.

Makat fistülü tedavi edilmezse ne olur?
1. Vücutta sürekli bir enfeksiyon odağı barındırarak diğer organların enfeksiyon riski taşımasına yol açar. Dönem dönem halsizlik, terleme, eklem ağrıları vb. yakınmalara neden olabilir.
2. Basit bir makat fistülü tedavi edilmediğinde makat kaslarını ve leğen kemiği (pelvik taban) kaslarını tutarak, hem tedavisi çok daha güç bir duruma gelir, hem de tedaviye rağmen nüks oranı çok artar.
3. Makat fistülü hastalığı 8-10 yıldan uzun süre devam ederse, fistül olan bölgede oluşan tahribat sonucu nadiren makat kanseri gelişebilir.

Makat fistülü tedavisi

I. Ameliyatsız teknikler
 • Fibrin yapıştırıcı tekniği: Fibrin yapıştırıcı (fibrin glue - Surgisis AFP® - Cook Surgical) adlı yapışan geri dönüşümlü bir maddenin fistülün içine bir kateter ile son noktaya kadar gidilip, yavaş yavaş geriye çekilerek verilmesi prensibine dayanır. Hastaya fazla bir yük getirmez ve gazı veya dışkıyı tutamama (inkontinens) sorununa yol açmaz. Makat fistülü tedavisinde fibrin yapıştırıcı uygulamasının başarı oranı % 60 ve uzun dönemde tekrarlama oranı % 85 olarak bildirilmektedir.
 • Tıkaç tekniği: Makat fistülünün tıkaç (GORE® BIO-A® Fistula Plug) ile tıkanması prensibine dayanır. Bu teknikte kullanılan tıkaç, domuzların ince bağırsağından yapılan steril ve geri dönüşümlü bir maddedir. Fistülün derideki (dış) ağzından içeriye tıkaç maddesi verilir ve daha sonra her iki ağzı dikilerek kapatılır ve böylelikle fistülün doğal yolla iyileşmesi hedeflenir. Makat fistülü tedavisinde tıkaç tekniği ile başarı oranı başlangıçta % 80 olarak bildirilmesine karşın, günümüzde başarı oranının ortalama % 40 olduğu görülmüştür. Tıkaç tekniğinin seton tekniği ile birlikte uygulanması durumunda, başarı oranlarının daha arttığı bildirilmektedir.
 • Kök hücre tedavisi: Dietz ve ark. 2017 yılında 12 Crohn hastası ile sınırlı çalışmalarında, makat fistülü yoluna kök hücre vererek başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdir. Henüz yeni bir teknoloji olup olgu sayısının artmasına gerek vardır.
II. Makat fistülü ameliyatları
 • Lazer tekniği: 1,470 nm dalga boyunda ve 13 watt gücünde lazer, komplike makat fistüllerinin yolunun fırça ile temizlendikten sonra ince bir lazer çubuğu ile fistül tünelinin 360o dairesel olarak (radyal fiber ile) yakılarak fistül yolunun kapatılmasıdır. Bu teknik İngilizce kaynaklarda ‘’Fistula laser closure’’ veya kısaltılmış adı ile ‘’FILAC’’ olarak veya ‘’Laser ablation of the fistula tract’’ yada kısaca ‘’LAFT’’ adlandırılmaktadır. Lazer ile fistül kapatılması tekniği ilk olarak 2011 yılında Almanya’da Wilhelm tarafından tanımlanmıştır. Buradaki ana amaç, boşluğun adeta silikon ile dolgu yapar gibi, lazer ile yakılarak kapatılmasıdır. Ameliyat sonrası çok az makat ağrısı ve makatta yanma ile seyreden ve sonuçları gayet iyi olan güncel bir tekniktir. Başlangıçta komplike makat fistülü olan hastalarda lazer tedavisi ile % 80 civarında başarı bildirilmiştir. Son çalışmalarda ise başarı oranı % 40-60 aralığında bildirilmektedir.
 • VAAFT tekniği: ‘Video-assisted anal fistula treatment’ veya video yardımlı anal fistül tedavisi ifadesinin baş harflerinden oluşur. Meinero 2011 yılında, komplike makat fistülü olan 136 hastayı VAAFT tekniğine ait özel fistüloskop ile tedavi etmiştir. Bu teknikte fistül yoluna % 1 glisin-mannitol solüsyonu verilerek genişletilir ve ardından fistüloskop, fistül yolu (traktı) boyunca tüm yönlerde ilerletilir ve fistülün iç ağzı bulunmaya çalışılır. Fistül iç ağzı ortalama 5 dakika içinde bulunduktan sonra, buraya askı amacı ile iki veya üç dikiş atılır. Makat fistülünün dış ağzından iç ağzına doğru birer santimetre aralıklarla ilerleyerek bir yandan serum verilir ve diğer yandan fistül yolu koter ile yakılır ve ardından fırça yardımı ile kazınır. Bu sırada makattan bir dikiş cihazı (lineer stapler) yerleştirilerek veya direkt olarak dikiş atarak fistül iç ağzı kapatılır. Olguların % 25’inde kendiliğinden kapanabildiği için iç fistül ağzını bulabilmek mümkün olmamaktadır. Dikiş hattına tekrar fistül oluşumunu engellemek amacı ile ek olarak bir kateter yardımı ile siyanoakrilat yapıştırıcı maddesi uygulanır. Bu teknikle ortalama % 80 civarında başarı bildirilmiştir. VAAFT tekniği özellikle birden çok yolu (trakt) olan makat fistüllerinde avantaj sağlamaktadır.

  VAAFT tekniğinin avantajları
  - Ek bir kesi yapılmasına gerek kalmadan, makat fistülü akıntısının geldiği, dış fistül ağzından uygulanabilmesi - - Makat fistülünün (eğer varsa) yan dallarının belirlenebilmesi, fırça ile kazınması ve koter veya lazer ile yakılarak yok edilebilmesi
  - Makat fistülü iç ağzının görülerek dikilebilmesi veya kapatılabilmesi
  - Ek makat apselerinin (eğer varsa) belirlenebilmesi
  - Makat fistülünün tipinin belirlenebilmesi
  - İltihabi şişlikler ve iyileşme dokularının (fibrozis) belirlenebilmesi
  - Makat kasları arasındaki (intersfinkterik) şiddetli enfeksiyonun (sepsis) belirlenebilmesi

  VAAFT tekniğinin uygun olmadığı olgular
  - Submuköz makat fistülleri
  - Alçak perianal fistüller
  - Akut dönemde iltihabı olan ve henüz yolu (trakt) olgunlaşmamış makat fistülleri
  - İki aydan beri akıntı gelmeyen makat fistülleri
  - Crohn hastalığı, bağırsak tüberkülozu, aktinomikoz, ışın tedavisi veya makat kanseri nedeni ile gelişen makat fistülleri
 • LİFT tekniği: Bu teknik ‘ligation of intersphincteric fistula tract’ ifadesinin kısaltılmasıdır ve dışkı tutma kasları arasındaki fistül yolunun bağlanması anlamına gelir. Bu teknikte iç makat kası (internal anal sfinkter) ile dış makat kası (eksternal anal sfinkter) birbirinden ayrılır ve ardından fistülün iç ağzı ve dış ağzı emilen dikişlerle kapatılır. LİFT tekniği ilk olarak 2007 yılında Tayland’lı kolorektal cerrah Arun Rojanasakul tarafından tanımlanmıştır. İlk yayındaki başarı oranları % 94 civarında iken, sonraki yayınlarda ortalama başarı oranı % 80 civarındadır.
   
 • Klipleme tekniği: komplike makat fistüllerinin iç ağzı nitinol kliplerle kapatılması prensibine dayanır. Teknik ‘’fisclose’’ veya ‘’OTSC’’ (over-the-scope-clip) diye anılmaktadır. Bu teknik ile ortalama % 60 civarında başarı oranı bildirilmektedir. Olguların % 65’inde şiddetli makat ağrısı ve klibin kayması (migrasyon) gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir.
   
 • Seton tekniği: Yüksek yerleşimli veya dışkı tutma kasını (eksternal anal sfinkter, dış makat kası) içine alan bir makat fistülü varlığında seton tekniği tercih edilebilir. Bu teknikte fistülün bağırsaktaki (iç) ve derideki (dış) ağızları arasından bir ip veya lastik geçirilerek bağlanır. Seton tekniğini Hipokrat ilk olarak ‘‘at kılı’’ ile gerçekleştirmiştir. Zaman içinde bu ip veya lastik daraltılarak veya kendiliğinden dışkı tutma kasını (eksternal anal sfinkter, dış makat kası) fistül boyunu kademeli olarak birkaç hafta ile 6 ay arasında kesmesi beklenir. Özellikle, Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalığı varlığında seton’un erken düşmesi tercih edilmez ve 12 aydan daha fazla yerinde bırakılabilir. Seton tekniğinde, nedbe oranı azdır, ancak ortalama % 15 oranında gaz veya dışkıyı tutamama (inkontinens) sorunu gelişebilir. Bu yöntem sonrası başarı oranı % 80 civarındadır. Ksahara tarafından geliştirilen ve alkali bir madde emdirilmiş kauçuk ile yapılan seton uygulaması ise ‘kimyasal seton’ olarak adlandırılmaktadır. Benzer şekilde, Yang ve ark. 2017 yılında Çin’den yayınladıkları çalışmalarında, 23 makat fistülü hastasına ‘’defne yaprağı ekstresi emdirilmiş seton’’ ile başarılı sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir.
   
 • PERFACT tekniği: Teknik, 2015 yılında Hintli cerrah Garg tarafından tanımlanmıştır. Atnalı fistül, tekrarlayan fistüller, 10 cm’den uzun fistüller ve çok sayıda fistül yolunun olduğu olgular gibi komplike fistüllerde uygulanır ve fistül yolunun yüzeysel olarak yakılması, fistül yollarına setonlar yerleştirilmesi ve ek yolların (trakt) ise kazınması (küretaj) prensibine (proximal superficial cauterization, emptying regularly fistula tracts and curettage of tracts) dayanır. Erken dönem sonuçlarında % 86 başarı bildirilmiştir.
   
 • Hanley tekniği: komplike makat fistüllerinde ciltten bir kesi ile apse boşaltılır ve iç kısmından akıntının rahat boşalabilmesi için ikinci bir delik açılır ve iki delik elastik bir seton ile birleştirilir. Ardından, seton 3-4 haftada bir sıkılaştırılır.
 • Fistülotomi veya fistülektomi tekniği: Fistülotomi veya fistülektomi tekniği, aynı zamanda ‘‘lay-open’’ veya ‘‘açık bırakma’’ tekniği olarak ta adlandırılır ve intsersfinkterik fistüllerde tercih edilir. Fistülün bağırsaktaki ve derideki ağızlarını bularak aradaki dokuların kesilmesi ve fistülün kazınması prensibine dayanır. Bu teknik, % 20 oranında gaz veya dışkıyı tutamama (inkontinens) komplikasyonuna yol açabileceğinden, eksternal anal sfinkteri (dış makat kası, dışkı tutma kası) içine alan fistüller için uygun değildir. Bu yöntem sonrası nüks oranı % 10-20 arasındadır.
 • İki aşamalı fistülektomi tekniği: Bu teknik sıklıkla her iki makat kasını da kat eden (transsfinkterik) fistüllerde tercih edilir. İlk aşamada aradaki apse boşaltılır ve apse ile dış makat kası arasındaki ilişki ortadan kaldırılır. Sonraki aşamada fistül yolu (traktı) boyunca seton (ip veya lastik) geçirmek gerekebilir.
 • Yaranın geç dönem iyileşmeye bırakılması: Fistül yolu (traktı) bir kesi ile çıkartılır ve sonra iç ve dış makat kasları arasındaki (intersfinkterik) makat bezi çıkartılır ve yara açık bırakılır. Bu açık yara günde birkaç kez yapılan pansumanlarla uzun dönemde iyileştirilmeye çalışılır.
 • Fistülün dikilmesi: Fistül yolu (traktı) kazınarak, fistül ağızları dikiş ile kapatılır. Bu teknikte fistül yolunda (traktı) sıklıkla kan ve iltihap birikir ve böylelikle fistülün tekrarlamasına (nüks) neden olur. Ayrıca, fistüle ait farklı bir yol daha varsa bu anlaşılamaz. Bu teknikte daha ziyade önerilen fistül iç ağzının dikilmesi ve dış ağzının dışarı boşalmaya terk edilmesi yeğlenir.
 • Endorektal ilerletme flebi: Makat fistülü tedavisinde endorektal ilerletme flebi tekniği, fistülün iç ağzının bulunarak bu ağzın etrafındaki bölümdeki bir bağırsak bölümünün kaldırılması, fistülün iç ağzının kapatılması ve sonra daha önceden kaldırılmış olan bağırsak bölümünün fistül iç ağzının üzerine kaydırılması veya dikilmesi prensibine dayanır. İlk olarak Noble tarafından tanımlanan bu teknikte, 10-14 gün boyunca fistül bölgesine bir dren yerleştirilir. Endorektal ilerletme flebi tekniğinde % 20 oranında gaz veya dışkıyı tutamama (inkontinens) ve % 20 oranında nüks görülür.
 • Deri kaynaklı adacık flebi ile anoplasti: Nelson ve ark. fistül yolunu adacık flebi ile kapatarak % 80 civarında başarı oranları bildirmektedir.
 • York-Mason girişimi: özellikle komplike, tekrarlayan ekstrasfinkterik fistüllerde tercih edilir. Beraberinde bağırsağın karın derisine dikilmesi veya stoma (ostomi bağırsak torbası, bağırsak kesesi, ileostomi, kolostomi) gerekebilir.
Makat fistülü ameliyatlarında önemli noktalar nelerdir?
Fistülün iç ağzı bulunmalıdır, fistülün puborektal kas ile ilişkisi araştırılır, fistül kesilirken kas kitlesine en az hasarı vermeye özen gösterilir, yandaş fistül tünelleri araştırılır ve altta yatan hastalıklar araştırılır.

Makat fistülünün tedavisini hangi mevsimde yaptırmak avantaj sağlayabilir?
Makat fistülü ameliyatı sonrasında hekimler sıklıkla makat bölgesine pansuman amacı ile sıcak su içine oturma banyoları önerirler. Oturma banyosu küvet, leğen içinde yapılabilirken, bu amaçla geliştirilmiş gayet pratik klozet içine oturan özel plastik oturma küvetleri bulunmaktadır. Makat fistülü ameliyatlarından sonra hastalara önerilen oturma banyosu yerine denizde tuzlu su ile banyo yapmak yara iyileşmesi açısından çok yararlıdır. Bu nedenle, makat ameliyatları sonrasında pratikte yaz aylarında uzun süre denizde kalmak, hem hasta konforu, hem de yara iyileşmesi açısından katkı sağlar.

Makat fistülü ameliyatlarının sonuçları nasıldır?
Yazar Olgu Sayısı Tekrarlama
Oranı %
Gaz ve dışkı
kaçırma oranı %
Hill 626 1 4
Kubchandani 137 5.8 -
Marks 793 - 17-31
Mazier 1,000 3.9 0.01
McElwain 1,000 3.6 7.0
Parks 400 9 -
Pearl 1,732 1.8 -

Makat fistülü tedavisinde en garantili yöntem hangisidir?
Nerede ise hiçbir hastalıkta kesin iyileşme garantili tedavi olması mümkün değildir. Burada ameliyatsız tedavi veya ameliyat ile ‘’makat fistülüne son’’, ‘’makat fistülü için kesin çözüm’’, ‘’makat fistülü için garantili tedavi’’, ‘’makat fistülü’ne paydos’’, ‘’makat fistülü için kesin tedavi’’ gibi bir gerçek maalesef mümkün değildir. Makat fistülü tedavisinin, bazı komplikasyonları ve tekrarlama (nüks) sorunu mevcuttur. Basit makat fistüllerinde % 10, komplike olan makat fistüllerinde % 20 ve ortalama olarak % 15 civarında tekrarlama veya nüks görülmektedir. Makat fistülü tedavisi Genel Cerrahi Uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bağırsak ve makat hastalıkları üzerine yoğunlaşan Genel Cerrahlara proktoloji uzmanı, kolorektal cerrah, proktolog ve bu bölüme ise proktoloji veya kolorektal cerrahi adı verilir.

MAKAT APSESİ

Makat apsesi nedir?
Makat bölgesinde içinde iltihap veya cerahat dolu bir kesecik oluşmasına ‘’makat apsesi’’ denilir. Makat apsesi (anorektal apse, perianal apse, anal apse) % 90 oranında makat bölgesindeki makat kanalındaki (anal kanal) dişli çizgiye (linea dentata) açılan ve ilk olarak 1880 yılında Hermann ve Desfosses tarafından tanımlanan, 4 - 10 adet arasındaki salgı bezinin tıkanması ve iltihaplanması ile gelişir ve % 10 oranında ise kalın bağırsak iltihapları, aşırı ishal gibi durumlar makatta apse gelişmesine neden olabilirler. 1933 yılında Tucker ve Hellwing makat apsesi durumunda, iltihabın kana karışarak ‘anal sepsis’ adı verilen ölümcül tabloya neden olabildiklerini bildirmişlerdir. 1956 yılında Eisenhammer ise nerede ise makat fistüllerinin tümünün makat kanalındaki bezlerde enfeksiyona neden olduklarını tanımlamışlardır. Makat apsesi, erkeklerde kadınlara oranla 2- 5 kat sık olarak görülür. Makat apselerinin büyük bir çoğunluğunda geçirilmiş olan apse öyküsü vardır, yani makat apseleri tedavi edilmediklerinde sıklıkla tekrarlarlar.

Makat apsesi neden olur?
- Makattaki kıl ve ter bezlerinin tıkanması
- Şeker hastalığı (diyabet)
- Makat çatlağının iltihaplanması
- Cinsel temasla bulaşan makat hastalıkları
- İltihabi bağırsak hastalığı
- Bağırsakta divertikülit
- Pelvik inflamatuvar hastalık (PİD)
- Kortizon içerikli fitil, krem ve merhemlerin kullanımı

Makat apsesinin belirtileri nelerdir?
- Makatta şiddetli ağrı
- Makatta şişlik
- Makattan iltihaplı ve kötü kokulu akıntı gelmesi
- Makat çevresinde kaşıntı
- Kabızlık
- Dışkılama zorluğu
- Üşüme, titreme, halsizlik ve bitkinlik

Makat apsesi kendiliğinden boşalabilir veya cerrahi yöntemle boşaltılabilir ve bu şekilde makattaki ağrı ve basınç hafifler.

Makat apselerinin sonunda mutlaka makat fistülü gelişir mi?
Makat apsesi olgularının ortalama yarısında (% 40 gibi), apsenin boşalmasını takip eden 6 aylık süre içinde makat fistülü gelişir. Bir hastada, özel bir beslenme veya bazı önlemlerle makat fistülü gelişmesini önlemenin bir imkanı yoktur. Hangi apsenin fistülleşeceği konusunda bir tahminde bulunabilmek mümkün değildir. Eğer makat yanından 2-3 ay kadar akıntı devam ederse, makat fistülü tanısı konulur.

Makat apsesinin hangi tipleri vardır?
Alçak apseler
 • Perianal: % 40
 • İntersfinkterik: % 40
 • İskiorektal: % 20
Yüksek apseler
 • Supralevator: % 6
 • Submukozal: % 3

İskioanal ve intersfinkterik apselerde nüksü önlemek için bir deri bölümünü çıkartarak apseyi boşaltmak önemlidir. Supralevator apseler ise intersfinkterik apselerin yukarı doğru ilerlemesi, iskioanal apselerin yukarı doğru ilerlemesi ve leğen kemiği içinde gelişen; apandisit, Crohn hastalığı veya bağırsak divertiküliti delinmesi gibi sorunlardan sonra oluşurlar. Supralevator apseler: rektum içerisine, iskioanal çukurdan ve karın boşluğundan boşaltılabilir.

Atnalı apse nedir?
En komplike makat apsesi türüdür. Makat apseleri intersfinkterik boşluk, iskioanal boşluk veya supralevator boşluktan kaynaklanabilirler. Apsenin boşaltılmasını takiben, seton uygulaması yapılabilir.

Bartolin apsesi nedir?
Bartolin bezleri vajina olarak adlandırılan kadınlık organının (hazne) her iki yanında yer alan ve vajina girişinde kızlık zarının önüne açılan bezlerdir. Cinsel ilişki sırasında kayganlığı sağlayarak, cinsel teması kolaylaştırma görevini yürütürler. Bartolin (Bartholin) bezlerinin tıkanması, ‘’Bartolin kistine’’ ve bu kistin iltihaplanması da ‘’Bartolin apsesine’’ yol açar. Bu sorun sık olarak, 20-30 yaş arasındaki kadınlarda görülür ve hazne (vajina) kenarında (vulva bölgesi), bezelye büyüklüğünden yumurta büyüklüğüne kadar şişlikler belirir. Sıklıkla bel soğukluğu (gonore) yada frengi (sifiliz) hastalığı nedeniyle olur. Bu durumda sıklıkla bir enjektör ile bu şişlik boşaltılır ve antibiyotik tedavisi uygulanır, ve apse cerrahi yöntemle boşaltılıp, bu boşluğa bir dren yerleştirilip 2-4 hafta kadar yerinde bırakılabilir. Çoğu zaman tekrarlayan Bartolin apselerinde altta yatan bir makat fistülünden veya makat apsesinden şüphelenmek gerekir. Aynı zamanda, Bartolin apseleri rekto-vajinal fistül adı verilen soruna neden olabilirler ve bu durumda kadınlık organından (hazne, vajina) dışkı gelmesine neden olur.

Makat apsesinin tedavisi nasıl yapılır?
Makat apsesi, makatın yanındaki cilde yapılan bir kesi ile cerahatin dışarıya boşaltılması (drenaj işlemi) ile tedavi edilir. Bazen bu işlem sırasında cerahatin rahatlıkla boşalması için cildin küçük bir kısmı da çıkartılır. Büyük ve derin apseler mutlaka ameliyathane koşullarında ve narkoz (genel anestezi) altında boşaltılırken, yüzeysel olan apseler bazen uyuşturularak (lokal anestezi ile) boşaltılabilir. Apsenin boşaltılmasını takiben sıklıkla, apse boşluğuna kauçuk, silikon veya penroz olarak adlandırılan drenler yerleştirilir. Ağrı kesicilere rağmen geçmeyen makat ağrısı, tedavi sonrasında ağrının artması, ateş, titreme, idrar yapmada zorluk, aşırı kabızlık, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Makat apsesi tedavisinde tek başına antibiyotik yeterli midir?
Antibiyotiklerin makat apsesi boşluğuna ulaşmadığı bilinmektedir, bu nedenle makat apsesinin tedavisinde tek başına antibiyotik tedavisi yeterli değildir. Makat apsesi tedavisinde cerrahi boşaltma (drenaj) yapıldı ise, rutin olarak antibiyotik kullanılmaz, ancak makat derisinde ödem (sellülit) belirlenmesi durumunda antibiyotik verilir. Ayrıca, şeker hastalığı (diyabet), Crohn hastalığı, kemoterapi alan, nakil yapılmış olan bağışıklık düzeyi düşük hastalar yatırılarak antibiyotik verilir.

Makat apsesi tam olarak ne kadar sürede iyileşir?
Makat apsesinin boşaltılması ile birlikte en geç 24 saat içinde yakınmalar nerede ise tamamen kaybolur, ancak apse boşluğunun tam olarak iyileşmesi 3-5 hafta kadar zaman alır.

Hastalar makat apsesi boşaltıldıktan sonra ne zaman işe geri dönebilirler?
Hastaların işe çoğunlukla işlemin ertesi günü dönebildikleri, ama bazı kişilerde bu sürenin birkaç güne dek uzayabildiği bilinmektedir. Bu dönem zarfında hastalara oturma banyosu önerilir. Hastaya bu dönemde, posalı yani liften zengin bir diyet şekli (bakla, bezelye, fasulye, nohut, mercimek vb.) önerilir. Bu durumda hastaların aktif günlük yaşantılarını konforlu bir şekilde devam ettirebilmeleri ve çamaşırlarının kirlenmesini önlemek için bir süre pet kullanmaları gerekebilir.

Makat apsesinin tekrarlaması durumunda ne düşünülür?
Makat apselerinin tekrarlaması durumunda apsenin tam olarak boşalmadığı ve altta yatan bir makat fistülünün varlığı düşünülür. Ayrıca, bir kıl dönmesi (sinüs pilonidalis, pilonidal sinüs, pilonidal kist) ve ter bezi iltihabı (köpek memesi, hidrozadenitis süpürativa) varlığında da makat apsesi gelişebilir.
 

Anahtar Kelimeler: makatta apse, perianal apse, anorektal apse, anal apse, makatta fistül, perianal fistül, makat fistülü, anal fistül, makat kanseri, anal kanser, anüs kanseri, iç makat kası, internal anal sfinkter, eksternal anal sfinkter, dış makat kası, dışkı tutamama, fekal inkontinens, gaz tutamama, gaz inkontinensi, iltihabi bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı, fistülotomi, fistülektomi, seton tekniği, fibrin yapıştırıcı, fibrin glue, tıkaç tekniği, endorektal ilerletme flebi, oturma banyosu, oturma küveti, Goodsall kuralı, sinüs pilonidalis, pilonidal sinüs, pilonidal kist, hidrozadenitis süpürativa, atnalı apse, iskioanal apse, intersfinkterik apse, supralevator apse, endorektal ultrasonografi, ERUS, endoanal ultrasonografi, EAUS, intersfinkterik fistül, trassfinkterik fistül, suprasfinkterik fistül, ekstrasfinkterik fistül, endorektal MR, endorektal MRG, fistülografi, kolorektal cerrah, proktolog, koloproktolog, proktoloji, kolorektal cerrahi, proktoloji uzmanı, Bartolin kisti, Bartholin kisti, Bartolin apsesi, Bartholin apsesi, anoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, rekto-vajinal fistül

Kaynaklar

 1. Bouchard D, Pigot F, Staumont G, et al. Management of anoperineal lesions in Crohn's disease: a French National Society of Coloproctology national consensus. Tech Coloproctol 2019 Jan 2. doi: 10.1007/s10151-018-1906-y.
 2. Terzi MC, Agalar C, Habip S, et al. Closing perianal fistulas using a laser: Long-term results in 103 patients. Dis Colon Rectum 2018; 61 (5): 599-603.
 3. Seyfried S, Bussen D, Joos A, et al. Fistulectomy with primary sphincter reconstruction. Int J Colorectal Dis 2018 Apr 12. doi: 10.1007/s00384-018-3042-6.
 4. Jiang HH, Liu HL, Li Z, et al. Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT) for complex anal fistula: a preliminary evaluation in China. Med Sci Monit 2017; 23: 2065-2071.
 5. Dietz AB, Dozois EJ, Fletcher JG, et al. Autologous mesenchymal stem cells, applied in a bioabsorbable matrix, for treatment of perianal fistulas in patients with Crohn's disease. Gastroenterology 2017 Apr 8. pii: S0016-5085 (17) 35411-35412. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.001.
 6. Yang D, Xu JH, Shi RJ. Root extractive from Daphne genkwa benefits in wound healing of anal fistula through up-regulation of collagen genes in human skin fibroblasts. Biosci Rep 2017; 37 (2). pii: BSR20170182. doi: 10.1042/BSR20170182. Print 2017 Apr 30.
 7. Arroyo A, Moya P, Rodríguez-Prieto MA, et al. Photodynamic therapy for the treatment of complex anal fistula. Tech Coloproctol 2017 Jan 20. doi: 10.1007/s10151-016-1571-y.
 8. Dango S, Antonakis F, Schrader D, et al. Long-term efficacy and safety of a nitinol closure clip system for anal fistula treatment. Minim Invasive Ther Allied Technol 2017 Feb 2:1-5. doi: 10.1080/13645706.2017.1282521.
 9. Fabiani B, Menconi C, Martellucci J, et al. Permacol™ collagen paste injection for the treatment of complex anal fistula: 1-year follow-up. Tech Coloproctol 2017 Feb 16. doi: 10.1007/s10151-017-1590-3.
 10. Garg P. PERFACT procedure to treat supralevator fistula-in-ano: A novel single stage sphincter sparing procedure. World J Gastrointest Surg 2016; 8 (4): 326-334.
 11. Pankaj Garg P, Garg M. PERFACT procedure: A new concept to treat highly complex anal fistula. World J Gastroenterol 2015; 21(13): 4020-4029.
 12. Dubois A, Carrier G, Pereira B, et al. Therapeutic management of complex anal fistulas by installing a nitinol closure clip: study protocol of a multicentric randomised controlled trial—FISCLOSE. BMJ Open 2015; 5(12): e009884.
 13. Giamundo P, Geraci M, Tibaldi L, et al. Closure of fistula-in-ano with laser - FiLaC™ : an effective novel sphincter-saving procedure for complex disease. Colorectal Dis. 2013 Oct 4. doi: 10.1111/codi.12440.
 14. Gültekin FA, Çipe G, Sümer D, ve ark. Anal fistül cerrah tutum anketi 2013, sonuç rapor. Kolon rektum Hast Derg 2013; 23: 81-88.
 15. Meinero P, Mori L. Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT): a novel sphincter-saving procedure for treating complex anal fistulas. Tech Coloproctol 2011; 15: 417-422.
 16. Wilhelm A. A new technique for sphincter-preserving anal fistula repair using a novel radial emitting laser probe. Tech Coloproctol 2011; 15 (4): 445-449.
 17. Sileri P, Franceschilli L, Angelucci GP, et al. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT) to treat anal fistula: early results from a prospective observational study. Tech Coloproctol 2011; 15 (4): 413-6.
 18. Rojanasakul A. LIFT procedure: a simplified technique for fistula-in-ano. Tech Coloproctol 2009; 13 (3): 237-40.
 19. Rojanasakul A, Pattanaarun J, Sahakitrungruang C, et al. Total anal sphincter saving technique for fistula-in-ano; the ligation of intersphincteric fistula tract. J Med Assoc Thai 2007; 90 (3): 581-586.
 20. Nelson RL, Cintron J, Abcarian H. Dermal island-flap anoplasty for transsphincteric fistula-in-ano: assessment of treatment failures. Dis Colon Rectum 2000; 43 (5): 681–684.
 21. Pearl RK, Andrews JR, Orsay CP, et al. Role of the seton in the management of anorectal fistulas. Dis Colon Rectum 1993; 36: 573–579.
 22. Sainio P. Fistula in ano in a defined population: incidence and epidemiology of patients. Ann Chir Gynaecol 1984; 73: 219-224.
 23. Vasilevsky CA, Gordon PH. The incidence of recurrent abscesses or fistula-in-ano following anorectal suppuration. Dis Colon Rectum 1984; 27 (2): 126-130.
 24. Hanley PH. Rubber band seton in the management of abscess-anal fistula. Ann Surg 1978; 187 (4): 435-437.
 25. Marks CG, Ritchie JK. Anal fistulae at St. Mark’s Hospital. Br J Surg 1977; 64: 84-91.
 26. Parks AG, Stitz RW. The treatment of high fistula- in-ano. Dis Colon Rectum 1976; 19: 487-499.
 27. McElwain JW, McLean MD, Alexander RM, et al. Experience with primary fistulectomy for anorectal abscess: a report of 1000 cases. Dis Colon Rectum 1975; 18: 646-649.
 28. Mazier WP. The treatment and tare of anal fistulas. A study of 1000 patients. Dis Colon Rectum 1971; 14: 134-144.
 29. Hill JR. Fistulas and fistulous abscesses in the anorectal region: personal experience in management. Dis Colon Rectum 1967; 10: 421-434.
 30. Eisenhammer S. The internal anal sphincter and the anorectal abscess. Surg Gynecol Obstet 1956; 103 (4): 501-506.
 31. Buda AM. General candidates of fistula in ano: the role of foreign bodies as causative factors fistulas. Am J Surg 1941; 54:384-387.
 32. Tucker CC, Hellwing CA. Histopathology of anal glands. Surg Gynecol Obstet 1933; 58: 145-149.
 33. Hermann G, Desfosses L. Sur la muquese de la region cloacale de rectum. Compts Rend Acad Sci 1880; 90: 1301-1302.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 14.01.2019

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi