Proktit

Proktit nedir?
Makat kanalını da içine alan kalın bağırsağın son 15 cm’lik bölümünün iltihabı ‘’proktit’’ veya ‘’rektit’’ olarak adlandırılır.

Proktit hangi nedenlerle oluşur?
 • İlaçlar: bazı antibiyotikler (ampisilin, amoksisilin, levofloksasin, imipenem, streptomisin, kloramfenikol), Ginkgo biloba (Japon eriği, mabet ağacı)
 • Radyoterapi veya ışın tedavisi sonrası: Bu sorun radyasyon proktiti veya radyasyon rektiti olarak adlandırılır. Prostat kanseri, mesane rahim ağzı, testis veya rektum kanseri nedeni ile ışın tedavisi gören hastalarda izlenir. Prostat kanserinde direkt ışın tedavisi yapılan veya radyoaktif iğne yerleştirilen (brakiterapi) hastalarda gözlenir.Radyoterapi uygulaması sonrasındaki erken dönemde hastaların % 65'inde hasar geliştiği bilinmektedir ve bu durum ''akut radyasyon hasarı'' olarak adlandırılır. Radyoterapiden üç ay ve sonrasında gelişen hasar ise ''kronik radyasyon hasarı'' olarak adlandırılmaktadır ve hastaların % 10'unda rastlanır. Radyasyon proktiti tanısı endoskopik biyopsi sonrasında konulur. Şeker hastalığı (diyabet), hipertansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde, radyasyon proktiti sorununun daha sık geliştiği gözlenmiştir. Hastaların % 2'sinde ise bağırsak fistülü, bağırsakta darlık (striktür) veya dışkı kaçırma sorunu gelişir.
 • Cinsel temasla bulaşan hastalıklar: özellikle makat yolu ile cinsel temas sonrasında bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz), Herpes, klamidya, Trichomonas vaginalis veya lenfogranulama venereum (Chlamydia trachomatis) enfeksiyonu ile oluşabilir. Bu enfeksiyonlar makat yolu ile aynı cins veya karşı cinsle cinsel ilişki sonrasında bulaşabilir.
 • İltihabi bağırsak hastalıkları: Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ile oluşabilir. Ülseratif kolit hastalarında tanı konulduğunda ortalama % 45'inde proktit bulunduğu, % 15'inde kalın bağırsağın sol yarısının tutulduğu ve % 40'ında ise kalın bağırsağın tümünün tutulduğu bilinmektedir.
 • Lavman ile
 • Behçet hastalığı
 • Amipli dizanteri
 • Alerji
 • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
 • Makat bölgesine ait yaralanma

Proktit hangi yakınmalara yol açar?

Bu belirtilerin içinde en büyük sorun yaratan şiddetli makat kanamalarıdır ve bazen ciddi kansızlığa yol açarak, kan verilmesini gerektirirler.

Proktit tanısı nasıl konulur?

Proktit nasıl tedavi edilir?

 • 5 aminosalisilat (5-ASA),mesalamine içeren lavman
 • Antibiyotikler: Antibiyotiğe bağlı oluşan proktit tedavisinde kullanılan ve yoğun antibiyotik kullanımı sonucunda oluşan zararlı bakterileri yok etmek için metronidazol ve vankomisin adlı antibiyotikler kullanılmaktadır.
 • Kortizonlu lavman
 • Sukralfat
 • Misoprostol: prostaglandin E1 analoğu
 • Formalin: % 4'lük formalin uygulanması
 • Loperamid
 • Sunitinib
 • Sorafenib
 • Antioksidanlar (A, C ve E vitamini)
 • Butirik asit
 • Endoskopik olarak lazer (Argon veya Nd:YAG) ile yakma
 • Endoskopik olarak bipolar koagülasyon (BICAP) ile yakma
 • Formol tedavisi (endoskopi ile uygulanır)
 • Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi
 • Radyofrekans tedavisi (RF)
 • Kryoablasyon (dondurarak tedavi)
 • Destek tedaviler: Probiyotikler, Omega-3 yağ asitleri (balık yağı), Glutamin ve akupunktur
 • Cerrahi: yakınmaların şiddetli olduğu olgularda bağırsak, stoma (kolostomi, ileostomi, bağırsak torbası, bağırsak kesesi, pislik torbası) şeklinde karın derisine ağızlaştırılır.

Anahtar kelimeler: proktit, rektit, Ginkgo biloba, ampisilin, amoksisilin, levofloksasin, imipenem, streptomisin, kloramfenikol, Ginkgo biloba, radyoterapi, ışın tedavisi, brakiterapi, bel soğukluğu, gonore, frengi, sifiliz, Herpes, klamidya, Trichomonas vaginalis, lenfogranulama venereum, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Behçet hastalığı, amipli dizanteri, rektumda ülser, rektovajinal fistül, makattan kanama, kabızlık, mukuslu ishal, makat ağrısı, makattan akıntı, bağırsak fistülü, bağırsak delinmesi, bağırsakta darlık, 5 aminosalisilat, 5-ASA, mesalamine, sukralfat, stoma, kolostomi, ileostomi

Kaynaklar

 1. Rizza S, Mistrangelo M, Ribaldone DG, et al. Proctitis: a glance beyond inflammatory bowel diseases. Minerva Gastroenterol Dietol 2020 Mar 24. doi: 10.23736/S1121-421X.20.02670-7. 
 2. Kumar N, Bahadur T, Agrawal SK. Concurrent syphilis and Chlamydia trachomatis infection in bisexual male: A rare case of proctitis. J Family Med Prim Care 2019; 8 (4): 1495-1496. 
 3. McCarty TR, Garg R, Rustagi T. Efficacy and safety of radiofrequency ablation for treatment of chronic radiation proctitis: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2019 May 21. doi: 10.1111/jgh.14729. 
 4. Moniuszko A, Głuszek S, Rydzewska G. Does the rapid fecal calprotectin test equally predict mucosal inflammation in both ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)? A prospective analysis of an IBD cohort. Pol Arch Intern Med 2017 Apr 26. doi: 10.20452/pamw.4009.
 5. Sandgren KE, Price NB, Bishop WP, et al. Herpes simplex proctitis mimicking inflammatory bowel disease in a teenaged male. Case Rep Pediatr 2017; 2017:3547230. 
 6. Gim S, Lee KN, Lee D, et al. Lymphoid follicular proctitis resembling rectal carcinoid tumor, confirmed by endoscopic resection. Korean J Intern Med 2017; 32 (3): 548-551.
 7. Garg I, Thoendel MJ, Goenka AH. Lymphogranuloma venerum proctitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Mar 29. pii: S1542-3565(17)30387-7.
 8. Diez Redondo P, de la Serna C, Vallecillo MA, et al. Radiofrequency ablation: A novel and effective treatment of severe bleeding secondary to actinic proctitis. Rev Esp Enferm Dig 2013; 105 (9): 555-556.
 9. Lamb CA, Lamb EI, Mansfield JC, et al. Sexually transmitted infections manifesting as proctitis. Frontline Gastroenterol 2013; 4 (1): 32-40.
 10. Karamanolis G, Psatha P, Triantafyllou K. Endoscopic treatments for chronic radiation proctitis. World J Gastrointest Endosc 2013; 5 (7): 308-312. 
 11. Eddi R, Depasquale JR. Radiofrequency ablation for the treatment of radiation proctitis: a case report and review of literature. Therap Adv Gastroenterol 2013; 6 (1): 69-76. 
 12. Perotti C, Fante CD, Alvisi C, et al. A cure for post-radiation proctitis? Blood Transfus 2013 Apr 15:1-2. doi: 10.2450/2013.0272-12.
 13. Doi H, Kamikonya N, Takada Y. Long-term sequential changes of radiation proctitis and angiopathy in rats. J Radiat Res 2012; 53: 217-224. 
 14. Tas A, Koklu S, Cakal B, et al. Psoriatic colitis mimicking ulcerative proctitis in an elderly patient. Chin Med J (Engl) 2012; 125 (11): 2080.
 15. Quezada SM, Cross RK. Association of age at diagnosis and ulcerative colitis phenotype. Dig Dis Sci 2012; 57 (9): 2402-2407. 
 16. Rustagi T, Mashimo H. Endoscopic management of chronic radiation proctitis. World J Gastroenterol 2011; 17 (41): 4554-4562. 
 17. Adachi E, Koibuchi T, Okame M, et al. Case of secondary Syphilis presenting with unusual complications: Syphilitic proctitis, gastritis, and hepatitis. J Clin Microbiol 2011; 49 (12): 4394-4396.
 18. Bissessor M, Tabrizi SN, Fairley CK et al. Differing Neisseria gonorrhoeae bacterial loads in the pharynx and rectum in men who have sex with men: Implications for Gonococcal detection, transmission, and control. J Clin Microbiol 2011; 49 (12): 4304-4306. 
 19. Mayer KH. Sexually transmitted diseases in men who have sex with men. Clin Infect Dis 2011; 53 Suppl 3:S79-83.  
 20. Do NL, Nagle D, Poylin VY. Radiation Proctitis: Current Strategies in Management. Gastroenterology Research and Practice Volume 2011, Article ID 917941, 9 pages doi: 10.1155/2011/917941. 
 21. Quint KD, Bom RJ, Quint WG, et al. Anal infections with concomitant Chlamydia trachomatis genotypes among men who have sex with men in Amsterdam, the Netherlands. BMC Infect Dis 2011 Mar 14;11:63. doi: 10.1186/1471-2334-11-63.
 22. Zhao WT, Liu J, Li YY. Syphilitic proctitis mimicking rectal cancer: A case report. World J Gastrointest Pathophysiol 2010; 1 (3): 112-114.
 23. Heyman MB, Kierkus J, Spénard J, et al. Efficacy and safety of mesalamine suppositories for treatment of ulcerative proctitis in children and adolescents. Inflamm Bowel Dis 2010; 16 (11): 1931-1939. 
 24. Williams G, Yan BM. Endoscopic ultrasonographic features of subacute radiation proctitis. J Ultrasound Med 2010; 29 (10): 1495-1498. 
 25. Molnár T, Farkas K, Nagy F, et al. Sexually transmitted infection as a cause of proctitis: asking about sexual orientation is more useful in the diagnosis than endoscopy or histology. J Gastrointestin Liver Dis 2010; 19 (4): 464. 
 26. Coelho R, Fernandes C, Machado J, et al. Severe proctitis due to lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis). Eur J Dermatol 2009; 19 (3): 269-270. 
 27. Loriot Y, Boudou-Rouquette P, Billemont B, et al. Acute exacerbation of hemorrhagic rectocolitis during antiangiogenic therapy with sunitinib and sorafenib. Ann Oncol 2008; 19 (11): 1975. 
 28. Postgate A, Saunders B, Tjandra J, Vargo J. Argon plasma coagulation in chronic radiation proctitis. Endoscopy 2007; 39: 361-365. 
 29. Kennedy GD, Heise CP. Radiation colitis and proctitis. Clin Colon Rectal Surg 2007; 20 (1): 64-72. 
 30. Haas E, Bailey H, Farragher I. Application of 10 percent formalin for the treatment of radiation-induced hemorrhagic proctitis. Dis Colon Rectum 2007; 50: 213-217.
 31. van Nieuwkoop C, Gooskens J, Smit VT, et al. Lymphogranuloma venereum proctocolitis: mucosal T cell immunity of the rectum associated with chlamydial clearance and clinical recovery. Gut 2007; 56 (10): 1476-1477. 
 32. Dees J, Meijssen M, Kuipers E. Argon plasma coagulation for radiation proctitis. Scand J Gastroenterol Suppl 2006; 243: 175-178. 
 33. Hamlyn E, Taylor C. Sexually transmitted proctitis. Postgrad Med J 2006; 82: 733-736.
 34. Ventrucci M, Di Simone MP, Giulietti P, et al. Efficacy and safety of Nd: YAG laser for the treatment of bleeding from radiation proctocolitis. Dig Liver Dis 2001; 33: 230-233. 
 35. Farmer RG, Easley KA, Rankin GB. Clinical patterns, natural history, and progression of ulcerative colitis. A long- term follow-up of 1116 patients. Dig Dis Sci 1993; 38: 1137-1146. 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 04.03.2020

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi