Sigmoidoskopi

Sigmoidoskopi nedir?
Sigmoidoskopi işlemi; eğilip, bükülebilen (fiber) yapıda sigmoidoskop adı verilen bir endoskopi cihazı ile kalın bağırsağın makata yakın olan sol yarısının incelenmesi işlemidir. Sigmoidoskopi ile makat (anal) kanalı, rektum, sigmoid kolon ve inen kolon adı verilen kalın bağırsağın sol yarısında kalan bölümleri incelenir.

Sigmoidoskopi ne yarar sağlar?
 • Sigmoidoskopi hem tanı, hem de tedavi amaçlı kullanılabilen bir tetkiktir.
 • Makattan kan gelmesi , dışkı çapında değişiklik vb. sorunların varlığında hastaya sigmoidoskopi önerilebilir.
 • Bu sayede, kalın bağırsağın sol yarısında yer alan polipler, hemoroid (basur), makat çatlağı (anal fissür), yabancı cisim, rektum kanseri ve makat kanseri görülebilir ve bunlardan patolojik tanı için parça (biyopsi) alınabilir. Ayrıca, hastaya bu yolla hemoroid veya basur için bant ligasyon, skleroterapi, infrared koagülasyon, polip ve yabancı cisimlerin çıkartılması, sigmoid volvulus’un (kalın bağırsağın etrafında dönmesi) düzeltilmesi gibi tedavi edici girişimler de uygulanabilir.
 • Atkin ve ark. tarafından gerçekleştirilen İngiliz Ulusal çalışmasında, 55-64 yaş aralığındaki 170,432 hastaya sigmoidoskopi yapılmış, ve bu tetkik sayesinde bağırsak kanseri, rektum kanseri ile makat kanseri gelişme sıklığının % 33 azaldığı, ölüm (mortalite) oranının % 43 azaldığı belirlenmiş ve bu gruptaki hastaların % 5’ine ise ek olarak kolonoskopi tetkiki gerekmiştir. Benzer şekilde Hewitson ark. çalışmasında, düzenli olarak dışkıda gizli kan testi yapılması ile ölüm (mortalite) oranının % 25 azaldığı belirlenmiştir. Hoff ve ark. tarafından gerçekleştirilen Norveç Ulusal çalışmasında, bağırsak kanseri, rektum kanseri ile makat kanserine bağlı ölüm (mortalite) oranının % 59 azaldığı saptanmıştır. Segnan ve ark. tarafından İtalya’da gerçekleştirilen çalışmada da 236,568 hastaya sigmoidoskopi uygulanmış ve benzer sonuçlar elde edilmiş ve bu hasta grubunun % 8.4’üne ek olarak kolonoskopi tetkiki gerekmiştir. Bağırsak kanserlerinin % 70’inin kalın bağırsağın sol yarısında yer aldığı bilindiğinden, sigmoidoskopi ile kolonoskopi tetkiki sonucunda saptanabilecek tümörlerin % 30’u atlanabilir.
Sigmoidoskopi öncesinde ne hazırlık gerekir?
 • İşlem öncesinde hasta 7-10 gün boyunca kan sulandırıcı ilaçları (Aspirin®, Coraspin®, Ecoprin®, Dispril®, Coumadin®, Heparin®, Plavix®, Pradaxa® vb.) doktor bilgisi dahilinde kullanmamalıdır.
 • İşlem öncesinde lavman (makat yolu ile kimyasal bir sıvı verilmesi işlemi) yapılarak, bağırsağın makata yakın kısmındaki dışkı artıkları uzaklaştırılmaya çalışılır.
Sigmoidoskopi nasıl yapılır?
 • Hastaya sıklıkla yüzeyel anestezi (fentanil, midazolam, propofol, ketamin veya etomidat) verilir.
 • Hasta sıklıkla sol yanına yatırılarak ve ayakları karnına çekilmiş pozisyonda işlem gerçekleştirilir, bazı hekimler ise hastayı diz ve dirseklerinin üzerine eğilmesini sağlayarak muayene etmeyi tercih ederler.
 • Önce cerrah makat bölgesini gözlemleyerek detaylı olarak inceler, burada araştırılan tümör, hemoroid, polip, yabancı cisim, kan vb. durumların varlığıdır. İşlem öncesinde cerrah makat etrafına lokal anestezi yapan bir merhem (% 2’lik lidocaine) veya kayganlaştırıcı (vazelin) sürer ve ardından parmakla muayene yapar.
 • Parmak muayenesinde cerrah makat kanalında; özellikle tümör, hemoroid (basur) veya polip varlığını ve hassasiyeti araştırır. · Parmak muayenesini takiben sigmoidoskop makat içine yerleştirilir ve hava verilerek rektum, sigmoid kolon ve inen kolon bölümleri yani dalak komşuluğuna (splenik fleksura) dek ilerlenir ve böylelikle kalın bağırsağın sol yarısı kapsam içine alınır. Daha sonra cerrah aleti geriye doğru çekerek, tüm bu bağırsak bölümlerini ışık altında monitöre bakarak çepeçevre inceler.
Sigmoidoskopi hangi durumlarda yapılmamalıdır?
Makat darlığı (anal stenoz) ve bağırsak delinmesi şüphesi durumunda sigmoidoskopi yapılmamalıdır. Diğer göreceli olarak sorun oluşabilecek durumlar ise: karın zarı iltihabı (peritonit), bağırsak çürümesi (nekroz), şiddetli bağırsak iltihabı (fulminan kolit veya toksik megakolon), kalın bağırsak divertikül iltihabı (divertikülit) ve apsesi , yakın zaman önce geçirilmiş bağırsak ameliyatı, pıhtılaşma bozukluğu ve trombosit düşüklüğüdür (trombositopeni).

Sigmoidoskopi işlemi sonrasında ne tür komplikasyonlar görülebilir?
 • Kanama : sigmoidoskop’un makat içindeki bağırsak yüzeyini (mukoza) aşındırmasına bağlı olarak hafif bir kanama görülebilir. Ciddi kanama yaklaşık 10,000 işlemden sadece birinde görülür.
 • Delinme : nadiren işlem sırasında bağırsağın sol bölümünde delinme oluşabilir. Bu soruna 1,000 işlemde 1-3 sıklığında rastlanır.
 • Enfeksiyon : sigmoidoskopi aletinin iyi sterilize edilmemesine bağlı olarak % 5 oranında bazı enfeksiyonlar bulaşabilir.
Sigmoidoskopi işlemi sonrası nasıldır?
İşlem sonrasında bazı hastalarda hafif bir huzursuzluk veya ağrı hissi oluşabilir. İşlem sonrasında sıklıkla 30 dakika ile bir saat civarında bekleme süresi uygulanmaktadır. İşlem sırasında hava verilmesine bağlı olarak, yoğun gaz çıkartma gereksinimi duyabilirsiniz. Doktorunuz size işlemin sonuçlarını açıklayacaktır. Tetkik sırasında ağrı duymamanız için çeşitli sakinleştirici veya anestezi ilaçları uygulandı ise; işlem sonrasında refleksleriniz etkileneceğinden sigmoidoskopi sonrasında, araç kullanmanız sakıncalıdır. Aynı şekilde banka ve borsa işlemlerini işlemden kısa bir süre sonra yapmak, hatalı kararlar alınmasına yol açabileceğinden uygun değildir. Bu nedenle mümkünse tetkike bir yakınınızın refakatinde gelmenizde yarar vardır. Doktorunuzun önereceği süreden sonra gıda alabilirsiniz.

     
     

Anahtar kelimeler: sigmoidoskopi, sigmoidoskop, proktoskop, proktoskopi, kolonoskopi, bağırsak polibi, hemoroid, basur, makat çatlağı, anal fissür, makatta yabancı cisim, rektum tümörü, rektum kanseri, sigmoid kanser, inen kolon kanseri, makat kanseri, anal kanser, anüs kanseri, bant ligasyon, skleroterapi, infrared koagülasyon, anal stenoz, makattan kan gelmesi, makattan kanama, polip, hemoroid, basur, dışkıda gizli kan testi, bağırsak divertikülü, divertiküler hastalık, divertikülit, divertikülozis koli

Kaynaklar
 1. Waidyasekera RH, Jayarajah U, Samarasekera DN. The role of routine flexible sigmoidoscopy in patients presenting with fistula-in-ano: an observational study. BMC Res Notes 2020; 13 (1): 214. doi: 10.1186/s13104-020-05066-6.
 2. Ko CW, Doria-Rose VP, Barrett MJ, et al. Screening flexible sigmoidoscopy   versus colonoscopy for reduction of colorectal cancer mortality. Int J Colorectal Dis 2019 May 31. doi: 10.1007/s00384-019-03300-7.
 3. Atkin W, Wooldrage K, Parkin DM, et al. Long term effects of once-only flexible sigmoidoscopy screening after 17 years of follow-up: the UK flexible sigmoidoscopy screening randomised controlled trial. Lancet 2017 Feb 21. pii: S0140-6736(17)30396-3. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30396-3.
 4. Chiu WK, Brand RM, Camp D, et al. The safety of multiple flexible sigmoidoscopies with mucosal biopsies in healthy clinical trial participants. AIDS Res Hum Retroviruses 2017 Mar 15. doi: 10.1089/aid.2016.0293.
 5. Ratnasingham K, Lo T, Jamal K, et al. The role of colonoscopy and CT colonography in patients presenting with symptoms of constipation. Br J Radiol 2017 Mar 3:20160147. doi: 10.1259/bjr.20160147.
 6. Doherty J. Absolute risk reductions in paper on flexible sigmoidoscopy. BMJ 2017 Mar 10;356:j1259. doi: 10.1136/bmj.j1259.
 7. Pinsky PF. Flexible sigmoidoscopy screening: is once enough? Lancet 2017 Feb 21. pii: S0140-6736(17)30542-1. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30542-1.
 8. Thompson C, Ismail T, Radley S, et al. Conversion of colonoscopy to flexible sigmoidoscopy: an unintended consequence of quality measurement in endoscopy. Frontline Gastroenterol 2016; 7 (3): 202-206.
 9. Lin JS, Piper MA, Perdue LA, et al. Screening for colorectal cancer: a systematic review for the U.S. preventive services task force [internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Jun.
 10. Regge D, Iussich G, Segnan N, et al. Comparing CT colonography and flexible sigmoidoscopy: a randomised trial within a population-based screening programme. Gut 2016 Apr 12. pii: gutjnl-2015-311278. doi: 10.1136/gutjnl-2015-311278. [Epub ahead of print]
 11. Atamanalp SS, Atamanalp RS. The role of sigmoidoscopy in the diagnosis and treatment of sigmoid volvulus. Pak J Med Sci 2016; 32 (1): 244-248.
 12. Laiyemo AO, Doubeni C, Pinsky PF, et al. Factors associated with inadequate colorectal cancer screening with flexible sigmoidoscopy. Cancer Epidemiol 2012; 36 (4): 395-399.
 13. Schmidt C. Colonoscopy vs sigmoidoscopy: new studies fuel ongoing debate. J Natl Cancer Inst 2012; 104 (18): 1350-1351.
 14. Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL, et al. Colorectal cancers not detected by screening flexible sigmoidoscopy in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial. Gastrointest Endosc 2012; 75: 612-620.
 15. Boltin D, Niv Y. Is there a place for screening flexible sigmoidoscopy? Curr Colorectal Cancer Rep 2012; 8 (1): 16-21.
 16. Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL, et al. Colorectal-cancer incidence and mortality with screening flexible sigmoidoscopy. N Engl J Med 2012; 366 (25): 2345-2357.
 17. Elmunzer BJ, Hayward RA, Schoenfeld PS, et al. Effect of flexible sigmoidoscopy-based screening on incidence and mortality of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2012; 9 (12): e1001352.
 18. Costa SE, Coyte PC, Laporte A, et al. The use of registered nurses to perform flexible sigmoidoscopy procedures in ontario: a cost minimization analysis. Healthc Policy 2012; 7 (3): e119-30.
 19. Segnan N, Armaroli P, Bonelli L, et al. Once-only sigmoidoscopy in colorectal cancer screening: follow-up findings of the Italian Randomized Controlled Trial--SCORE. J Natl Cancer Inst 2011; 103 (17): 1310-1322.
 20. Hilsden RJ, Rostom A. Colorectal cancer screening using flexible sigmoidoscopy: United Kingdom study demonstrates significant incidence and mortality benefit. Can J Gastroenterol 2010; 24 (8): 479-480.
 21. Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, et al. UK Flexible sigmoidoscopy trial investigators. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal cancer: A multicentre randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 1624-1633.
 22. Hoff G, Grotmol T, Skovlund E, et al. Risk of colorectal cancer seven years after flexible sigmoidoscopy screening: randomised controlled trial. BMJ 2009; (338): b1846.
 23. Hewitson P, Glasziou P, Watson E, et al. Cochrane systematic review of colorectal cancer screening using the fecal occult blood test (hemoccult): An update. Am J Gastroenterol 2008; 103: 1541-1549.
 24. Weissfeld JL, Schoen RE, Pinsky PF, et al. Flexible sigmoidoscopy in the PLCO cancer screening trial: results from the baseline screening examination of a randomized trial. J Natl Cancer Inst. 2005; 97 (13): 989-997.
 25. Segnan N, Senore C, Andreoni B, et al. Baseline findings of the Italian mul- ticenter randomized controlled trial of “once-only sigmoidoscopy”!SCORE. J Natl Cancer Inst 2002; 94 (23): 1763-1772.
 26. UK Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial Investigators. Single flexible sigmoidoscopy screening to prevent colorectal cancer: baseline findings of a UK multicentre randomised trial. Lancet 2002; 359 (9314): 1291-1300.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 09.06.2020

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi