Soliter Rektal Ülser Sendromu


Soliter rektal ülser sendromu nedir?
Kalın bağırsağın makata yakın olan son bölümüne rektum adı verilir. Rektum kas ve bağlarla leğen kemiğine (pelvis) tutunur. Rektumdan kaynaklanan aft şeklinde ülser veya yaralara 'soliter rektal ülser sendromu' adı verilir. 

Soliter rektal ülser sendromunun özellikleri nelerdir?
 • Olguların % 35'inde tek ülser, % 20'sinde birden çok ülser bulunur ve geriye kalan % 45'inde ise hiç ülser yoktur. Olguların % 35'inde ülser zemininde polip yer alır.
 • Ülserler, sıklıkla rektum'un ön yüzünde bulunur.
 • Ülser çapı ortalama 1-1.5 cm civarındadır.
 • Makat giriminden (anal verge) itibaren ilk 10 cm’de görülürler.
 • 100,000 nüfusta bir kişide görülür ve cinsiyet farkı gözetmez. Çocuk, genç ve yaşlılarda görülebilir.
 • Gerçek sıklığından az tanı konulur ve dışkılama güçlüğü olgularının belirli bir kısmından sorumludur.
Soliter rektal ülser sendromu neden olur?
 • Bağırsak bölümlerinin birbirinin içine girmesi (intussusepsiyon) sonucunda damarlar gerilir ve önce bağırsakta kanlanma bozukluğu (iskemi) ve ardından ülser gelişir.
 • Pelvik (leğen kemiği) taban kaslarının düzensiz kasılması (spastik pelvik taban sendromu)
 • Dışkıyı boşaltma çabaları: lavman veya parmakla kronik kabızlık durumunda dışkıyı çıkartmak.
 • Makat sarkması (rektal prolapsus): % 40 oranında görülür.
 • Radyoterapi: karın boşluğu ve leğen kemiği içindeki tümörlerin (rektum kanseri, prostat kanseri, vb.) ışınlanması sonrasında
 • Dışkı taşlaşması (fekalom)
 • Aşırı ıkınma
 • Bazı migren ilaçları (ergotamin içerenler)
Soliter rektal ülser sendromunun belirtileri nelerdir? Yakınmaların başlaması ile tanı arasında geçen ortalama süre, 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Soliter rektal ülser sendromu hangi hastalıklarla karışabilir? Soliter rektal ülser sendromunun tanısı nasıl konulur?
 • Endoskopi: Rektoskopi (proktoskopi), sigmoidoskopi, kolonoskopide bağırsak yüzeyinde olguların % 20'sinde (mukoza) kızarıklık ve ülser, % 25'inde polip ve % 30'unda çok sayıda ülser şeklinde görülebilir. Hastaların % 25'inde basit ülser, iltihabi bağırsak hastalığı gibi yanlış tanılar konulduğu bilinmektedir.
 • Ultrasonografi: endoskopik rektal ultrasonografi (ERUS)
 • Defekografi: Makat kanalının ve rektum adı verilen kalın bağırsağın makat ile birleşen kısmının boşalması esnasında video eşliğinde röntgen ile görüntülenmesi işlemidir.
 • Anorektal manometri: soliter rektal ülser sendromu olan kişilerin % 55'inin anorektal manometri tetkiklerinde anal dissinerji veya anismus bulgularına rastlanmıştır.
Soliter rektal ülser sendromu nasıl tedavi edilir?
 1. Yaşam değişiklikleri
  • Günde 2 Lt civarında su almak yararlıdır.
  • Lifteki diyet miktarını, meyve, sebze ve tahıllı gıdalar ile günde 25-35 gram civarında tutmak yarar sağlar. Lif miktarını aniden arttırmak yerine kademeli olarak arttırmak veya lif takviyelerinin kullanımı yarar sağlar.
  • Düzenli spor yapılması: haftanın birkaç günü en az 30 dakika süre ile düzenli spor yapılması yarar sağlar.
  • Kahve ile gazlı içeceklerden kaçınmakta yarar vardır.
 2. İlaçlar: sukralfat, kortizon, mesalamin ve sulfasalazin içerikli lavmanlar yarar sağlamaktadır.
 3. Biofeedback: Hastalara özellikle bağırsak hareketleri sırasında aşırı ıkınmadan kaçınma konusunda eğitim verilir. Buradaki ana amaç, hastalara pelvik (leğen kemiği) taban kaslarının gevşetilmesinin öğretilmesidir. Biofeedback tedavisinde makat içine bir cihaz yerleştirilerek makat kasları güçlendirilebilir ve böylelikle hem dışkılama sayısı, hem de dışkılama zorluğu olguların % 65'inde düzeltilebilir.
 4. Endokopik tedaviler
  • Skleroterapi: endoskopik enjeksiyon ile rektum'un submukoza adı verilen bölümüne % 5 fenol, % 30 hipertonik serum veya % 25 glukoz enjekte edilir.
  • Lazer tedavisi: endoskopik olarak lazer ile ülser bölgesi yakılır.
  • Fibrin yapıştırıcı: ülser zeminini endoskopik olarak fibrin yapıştırıcı ile kaplanır.
 5. Cerrahi girişim:
  • Rektopeksi: Hastalarda makat sarkması (rektal prolapsus) varsa, rektumu laparoskopik olarak yukarı doğru asma (rektopeksi) ameliyatı uygulanır. 
  • Delorme ameliyatı: rektum’un mukoza adı verilen iç kısmı kesilir ve ardından dikişlerle tespit edilir.
  • Stoma: rektumun ameliyatla alınıp hastaya kolostomi (kalın bağırsağın karın derisine ağızlaştırılması, bağırsak kesesi, bağırsak torbası uygulanmasıdır.) uygulanmasıdır.


Anahtar kelimeler: anorektal manometri, biofeedback, defekografi, Delorme ameliyatı, dışkı kaçırma, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, dışkılama güçlüğü, dışkılama zorluğu, dışkının tam boşalmaması, EAUS, endoanal ultrasonografi, endoskopik enjeksiyon, endoskopik skleroterapi, endoskopik rektal ultrasonografi, ERUS, fekalom, gaz kaçırma, ishal, karın ağrısı, makat sarkması, makatta ağrı, makattan kanama, proktoskopi, prostat kanseri, rektal intussusepsiyon, rektal prolapsus, rektopeksi, rektoskopi, rektum kanseri, soliter rektal ülser sendromu, sigmoidoskopi, spastik pelvik taban sendromu, sümüksü akıntı, stoma, tenesmus, tenezm

Kaynaklar

 1. Qari Y, Mosli M. A systematic review and meta-analysis of the efficacy of medical treatments for the management of solitary rectal ulcer syndrome. Saudi J Gastroenterol 2020; 26 (1): 4-12. 
 2. Kawabata H, Yamaguchi K, Kawakatsu Y, et al. Experience of manual compression hemostasis under endoscopic observation for acute hemorrhagic rectal ulcer. Gastroenterology Res 2019; 12 (2): 107-110. 
 3. Patita M, Nunes G, Fonseca C. Idiopathic rectal ulcer associated with human immunodeficiency virus infection. J Gastrointest Surg 2019; 23 (5): 1080-1081. 
 4. Sharma M, Somani P, Patil A, et al. EUS of solitary rectal ulcer syndrome. Gastrointest Endosc 2017; 85 (4): 858-859.
 5. Naser ZA, AlAmeel T. Is solitary rectal ulcer syndrome uncommon in Saudi Arabia? Saudi J Gastroenterol 2017; 23 (2): 128.
 6. Sharma M, Somani P, Patil A, et al. Endoscopic ultrasonography of solitary rectal ulcer syndrome. Endoscopy 2016;48 Suppl 1 UCTN:E76-7. doi: 10.1055/s-0042-102449.
 7. AlGhulayqah AI, Abu-Farhaneh EH, AlSohaibani FI, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: A single-center case series. Saudi J Gastroenterol 2016; 22 (6): 456-460.
 8. Abbasi A, Bhutto AR, Taj A, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: demographic, clinical, endoscopic and histological panorama. J Coll Physicians Surg Pak 2015; 25 (12): 867-869.
 9. Behera MK, Dixit VK, Shukla SK, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: clinical, endoscopic, histological and anorectal manometry findings in north Indian patients. Trop Gastroenterol 2015; 36 (4): 244-250.
 10. Zhu QC, Shen RR, Qin HL, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: Clinical features, pathophysiology, diagnosis and treatment strategies. World J Gastroenterol 2014; 20 (3): 738-744.
 11. Urgancı N, Kalyoncu D, Eken KG. Solitary rectal ulcer syndrome in children: a report of six cases. Gut Liver 2013; 7 (6): 752-755. 
 12. Dehghani SM, Malekpour A, Haghighat M. Solitary rectal ulcer syndrome in children: a literature review. World J Gastroenterol 2012; 18 (45): 6541-6545. 
 13. Perito ER, Mileti E, Dalal DH, et al. Solitary rectal ulcer syndrome in children and adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54 (2): 266-270. 
 14. Borrelli O, de’ Angelis G. Solitary rectal ulcer syndrome: it’ s time to think about it. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 167-168. 
 15. Blackburn C, McDermott M, Bourke B. Clinical presentation of and outcome for solitary rectal ulcer syndrome in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 263-265. 
 16. Abid S, Khawaja A, Bhimani SA, et al. The clinical, endoscopic and histological spectrum of the solitary rectal ulcer syndrome: a single-center experience of 116 cases. BMC Gastroenterol 2012 Jun 14;12:72. doi: 10.1186/1471-230X-12-72.
 17. Kargar S, Salmanroughani H, Binesh F, et al. Laparoscopic rectopexy in solitary rectal ulcer. Acta Med Iran 2011; 49 (12): 810-813.
 18. Yagnik VD. Massive rectal bleeding: rare presentation of circumferential solitary rectal ulcer syndrome. Saudi J Gastroenterol 2011 Jul-Aug;17(4):298. doi: 10.4103/1319-3767.82592.
 19. Saadah OI, Al-Hubayshi MS, Ghanem AT. Solitary rectal ulcer syndrome presenting as polypoid mass lesions in a young girl. World J Gastrointest Oncol 2010; 2 (8): 332-334. 
 20. Ignjatovic A, Saunders BP, Harbin L, et al. Solitary ‘rectal’ ulcer syndrome in the sigmoid colon. Colorectal Dis 2010; 12: 1163-1164. 
 21. Suresh N, Ganesh R, Sathiyasekaran M. Solitary rectal ulcer syndrome: a case series. Indian Pediatr 2010; 47 (12): 1059-1061. 
 22. Amaechi I, Papagrigoriadis S, Hizbullah S, et al. Solitary rectal ulcer syndrome mimicking rectal neoplasm on MRI. Br J Radiol 2010 Nov;83(995):e221-4. doi: 10.1259/bjr/24752209.
 23. Al-Brahim N, Al-Awadhi N, Al-Enezi S, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: a clinicopathological study of 13 cases. Saudi J Gastroenterol 2009; 15 (3): 188-192.
 24. Felt-Bersma RJ, Tiersma ES, Cuesta MA. Rectal prolapse, rectal intussusception, rectocele, solitary rectal ulcer syndrome, and enterocele. Gastroenterol Clin North Am 2008; 37: 645-668. 
 25. Rao SS, Ozturk R, De Ocampo S, et al. Pathophysiology and role of biofeedback therapy in solitary rectal ulcer syndrome. Am J Gastroenterol 2006; 101: 613-618. 
 26. Sharara AI, Azar C, Amr SS, et al. Solitary rectal ulcer syndrome: endoscopic spectrum and review of the literature. Gastrointest Endosc 2005; 62: 755-762. 
 27. Vaizey CJ, Roy AJ, Kamm MA. Prospective evaluation of the treatment of solitary rectal ulcer syndrome with biofeedback. Gut 1997; 41 (6): 817-820.
 28. Madigan MR, Morson BC. Solitary ulcer of the rectum. Gut 1969; 10 (11): 871-881.
 29. Cruveilhier J. Ulcere chronique du rectum. Paris: JB Bailliere; 1829. 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 04.03.2020

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi